مشخصات کلی

غلامحسین رئیسی
مدیر منطقه 2
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 2 1364 1366
کد محتوا 11042

برچسب ها