مشخصات کلی

حسنعلي طراوت
حسنعلي طراوت
مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان
چهارشنبه, 21 خرداد 1399, 21:36

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان 1376 1378
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان 1379 1382
کد محتوا 10774

برچسب ها