مشخصات کلی

حميدرضا فرهنگ
  • حميدرضا فرهنگ
  • مدیر منطقه 6
  • چهارشنبه, 21 مهر 1400, 09:01

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 11 1383 1389
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 13 1389 1393
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 5 1395 1397
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان 1397 1397
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 6 1400 درحال خدمت
کد محتوا 10756

برچسب ها