کمال الدین نورایی | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-09 13:59
  • كد محتوا:10754

مشخصات کلی

کمال الدین نورایی
مدیر منطقه 4
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 713621364
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 413641366