مرتضی ارسطویی | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-09 13:56
  • كد محتوا:10752

مشخصات کلی

مرتضی ارسطویی
مدیر منطقه 3
1399/03/23 00:38

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 413691373
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 313761378