مرتضی دافعیان | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-09 13:49
  • كد محتوا:10748

مشخصات کلی

مرتضی دافعیان
مدیر منطقه 3
1399/03/23 00:59

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 413821385
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 313841388