منصور نجفي | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-09 13:29
  • كد محتوا:10736

مشخصات کلی

منصور نجفي
مدیر منطقه 3
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 613771382
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 513821388
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 313891395