حمید شهبازی | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-03 13:43
  • كد محتوا:10010

مشخصات کلی

حمید شهبازی
امیر
1358
مدیر منطقه 10
1399/04/13 14:52

تحصیلات

  • کارشناس روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  • کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
هیئت ورزشهای همگانی خمینی شهر رییس13881393
شهرداری شهرستان هرند شهردار13921397
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 101397درحال خدمت
هیئت کبدی استان اصفهان رییس1398درحال خدمت
منطقه 10 شهرداری اصفهانمدیر تعالی سازمانی1398درحال خدمت
منطقه 10 شهرداری اصفهانرییس ستاد تسهیلات سفر 1398درحال خدمت