مشخصات کلی

سيد عباس روحاني اصفهاني
سيد عباس روحاني اصفهاني
1347
مدیر منطقه 9
دوشنبه, 27 مرداد 1399, 21:49

تحصیلات

کارشناسی فقه و مبانی حقوق از دانشگاه مرکز مدیریت دولتی
کارشناسی برنامه ریزی شهری از دانشگاه صدوق یزد

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
آموزش و پرورش کارمند 1370 1371
حراست منطقه 10 شهرداری اصفهان مسئول 1382 1383
منطقه 10 شهرداری اصفهان معاون خدمات شهری 1383 1384
منطقه 8 شهرداری اصفهان معاون خدمات شهری 1384 1385
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 2 1385 1386
شهرداری اصفهان مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسراني شهرداري اصفهان 1386 1394
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 9 1394 1399

مطالعات و پژوهش ها

مقاله برنامه ریزی شهری در کنفرانس فرانکفورت آلمان
کد محتوا 10009

برچسب ها