راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، بوستان سعدی، مقابل صداوسیما، طبقه فوقانی بانک ملت، شماره۲۸
  • ۳۶۲۸۷۱۲۰(۳۱)۹۸+
  • ۳۶۲۸۷۱۱۹(۳۱)۹۸+

سازمان سرمايه گذاري ومشاركتهاي مردمي شهرداري اصفهان در راستاي مديريت واحد سرمايه گذاري در شهرداري اصفهان وبا هدف اصلي ايجاد امكان سازنده و مثبت با بخش خصوصي توانمند و در قالب برنامه هاي توسعه گرايانه ي شهردار محترم اصفهان مبني بر استفاده از تمام ظرفيت هاي بخش خصوصي در مسير اجراي پروژه هاي شهري گام بر مي دارد.

اخبار