اساسنامه سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري اصفهان

به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداري و در اجراي وظايف قانوني منبعث از قانون شهرداري خصوصاً مواد ٥٥ و ٩٢  قانون مذكور و بند ١٥ ماده ٧١ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و همچنين ماده يك قانون نوسازي و عمران شهري سازمان امور رفاهي، تفريحي شهرداري اصفهان تأسيس و بر اساس مواد اين اساسنامه و طبق اصول بازرگاني اداره مي‌شود.

 

فصل اول: كليات

ماده ١: نام سازمان

   سازمان امور رفاهي، تفريحي شهرداري اصفهان كه در اين اساسنامه منبعد اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود.

ماده ٢: سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اصول بازرگاني و مقررات اين اساسنامه و به صورت خودگردان و خودكفا اداره مي‌شود.

ماده ٣: مركز اصلي سازمان شهر اصفهان مي‌باشد.

ماده ٤: موضوع سازمان

   اداره كليه امور رفاهي، تفريحي فراغتي در قالب وظايف قانوني شهرداري در شهر اصفهان و طراحي و توسعه فضاها و تأسيسات و تسهيلات آن و كمك به ارتقاء سطح فرهنگ شهرنشيني و ضوابط و معيارهاي مربوط به زندگي و آموزش عمومي ضوابط شهرنشيني و تمهيد امكانات لازم به منظور جلب و جذب شهروندان به فعاليت‌هاي فوق جهت دستيابي و نقش‌پذيري در ايجاد فضاهاي سالم شهري.

ماده ٥: مدت سازمان در صورت خودكفايي نامحدود است.

ماده ٦: محدوده عمل سازمان شهر اصفهان و حوزه شهري آن خواهد بود.

ماده ٧: هدف و وظايف سازمان

   بالا بردن بهره‌وري تأسيسات عمومي شهر و ايجاد زمينه‌هاي استفاده مطلوب و بهينه از تأسيسات مذكور نظير پارك‌ها، ميادين، باغ‌هاي عمومي، باغ كودكان، پاركينگ‌ها، مستحدثات و نظاير آن به منظور افزايش رفاه عمومي.

سازمان براي نيل به اهداف مذكور اقدام به اجراي موضوعات و وظايف ذيل مي‌نمايد:

ايجاد چشم‌انداز مطلوب از طريق زيباسازي به طرق زير:

الف: زيباسازي پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي مانند رنگ‌آميزي و تزيين و گل‌آرايي.

ب: ساماندهي و طراحي معابر در پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي.

ج: آرايش و رنگ‌آميزي و پيرايش جداول در معابر و پارك‌هاي عمومي.

د: طراحي و ساخت تنديس‌ها و يادمان‌ها در ميادين و پارك‌ها در جهت تعظيم ارزش‌ها و شعائر مذهبي، فرهنگي و ملي و همچنين در جهت تقريب حس زيباشناسي در شهروندان با رعايت مقررات مربوط.

هـ : طراحي و جانمايي و احداث نمازخانه در پارك‌ها، باغ‌هاي عمومي و ميادين عمومي و كمربندي‌هاي شهري.

و: طراحي و ساخت و ساز و نصب و بهسازي و بازسازي و نوسازي ايستگاه‌هاي اتوبوس با هدف تأمين رفاه مسافرين و شهروندان ضمن اهتمام كافي در زيبايي و هماهنگي آنها با محيط.

ز: طراحي و احداث سرويس‌هاي عمومي و بهداشتي در پارك‌ها، معابر، ميادين و نگهداري و تجهيز در بهترين وجه ممكن.

ح: طراحي و ساماندهي ميادين عمومي، پارك‌ها و معابر و بلوارها از طريق اصلاح دسترسي‌ها براي معلولين، تكميل و اصلاح مبلمان شهري، بهبود روشنايي، تهيه وسايل رفاهي نظير آبخوري‌ها، زباله‌دان‌ها، ميزهاي پذيرايي، محل‌هاي خوراك‌پزي، تجهيز سكوهاي استراحت و غيره.

ط: نظارت بر طراحي و اجراي روشنايي و ساماندهي آن در ميادين و پارك‌ها و معابر عمومي.

ي: طراحي و اجراي فواره‌ها، آب‌نماها و نورپردازي آن و نظارت بر نورپردازي اماكن عمومي شهر در جهت زيباسازي فضاها.

ك: طراحي و ساخت مبلمان شهري.

ل: طراحي، جانمايي، ساخت كيوسك‌ها و پانل‌هاي متحرك و قابل نصب موقت در معابر، ميادين، پارك‌ها و واگذاري آنها صرفاً در قالب اجاره محدود به زمان و يا محدود به مناسبت‌هاي مشخص نظير برگزاري هفته‌هاي مختلف.

م: تهيه دستورالعمل جهت طاق نصرت و چراغاني و رنگ‌آميزي در سطح شهر توسط بخش عمومي و خصوصي و نظارت بر اجراء كامل آن.

ن: تهيه دستورالعمل و نظارت در طراحي و اجراء نقاشي و رنگ‌آميزي، الصاق آگهي بر در و ديوار شهر.

ص: تهيه دستورالعمل و سياست‌گذاري مناسب در جهت جلب مشاركت بخش خصوصي و عموم مردم در جهت زيباسازي شهر با تدوين و انتشار دستورالعمل‌ها و پيشنهادها.

ع: تشويق بخش خصوصي براي راه‌اندازي مؤسسات شستشو و رنگ‌آميزي نماي ساختمان‌هاي مشرف به معابر و كمك به تشكيل آن ها.

ف: تدوين مقررات مربوط به پاكسازي و شستشوي نماها و شيشه‌هاي ساختمان‌ها و تأسيسات و ابنيه‌هاي شهري و نظارت بر اجراي آن پس از تصويب در شوراي شهر.

ايجاد نظم و هماهنگي در نحوه و اجراي تبليغات و تابلوهاي شهري از طريق:

الف: تهيه و اجراء مقررات مربوط به نوشتن مطالب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو برروي ديوارهاي شهر  با رعايت مقررات مربوط و موضوع انتشار آن براي اطلاع عمومي و نطارت بر اجراء آن پس از اخذ مصوبه.

ب: ساماندهي تابلوهاي خدماتي اعم از پزشكي، تجاري و غيره در سطح شهر.

ج: طراحي و تهيه علايم و تابلوها و پانل‌هاي راهنماي مورد نياز در سطح شهر و همچنين نصب و نگهداي و ترميم و تنظيف آنها.

د: طراحي و تهيه و نصب تابلوها، پانل‌ها و ماكت‌هاي تبليغاتي در سطح شهر جهت واگذاري به بخش عمومي و خصوصي با رعايت ضوابط و مقررات ذي‌ربط در قالب قراردادها.

تدويين آيين‌نامه نام‌گذاري معابر، ميادين، خيابان‌ها، كوچه‌ها و كوي در حوزه شهري و همين‌طور تغيير نام آن ها در راستاي توصيه‌هاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و ديگر مقررات مربوط به آن و اجراي آن پس از اخذ مصوبه (موضوع بند ٢٧ ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها). تهيه نقشه راهنماي كامل و به هنگام شهر كه در آن فواصل به كيلومتر و جاي اماكن با درج نشانه‌ها به همراه كليد راهنماي استفاده از نقشه، مشخص شده باشد و تكثير و در اختيار شهروندان و مسافرين قراردادن آن. پلاك كوبي اماكن و منازل و معابر و درختان واقع در سطح شهر (معابر و پارك‌ها). اهتمام در توسعه آموزش عمومي براي افزايش درك عمومي از ضوابط و مقررات شهرنشيني و فرهنگ مربوطه از جمله مقررات شهرداري و سازمان‌هاي خدماتي و امور ترافيكي و نيز نحوه بهره‌برداري از وسايل و تجهيزات شهري به منظور ايجاد زمينه مشاركت عمومي از طريق:

الف: برنامه‌ريزي و هماهنگي با آموزش و پرورش جهت برگزاري كلاس‌هاي آموزشي براي مقاطع مختلف تحصيلي با پيشنهاد طرح درس‌هاي مختلف.

ب: هماهنگي با صدا و سيما جهت تهيه و اجراء برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني اعم از گفتگو، انيميشن، تئاتر، فيلم تلويزيوني و يا سينمايي.

ج: انتشار پوسترها و بولتن‌هاي راهنمايي كننده و آموزشي براي گروه‌هاي سني مختلف.

د: ايجاد فضاهاي آموزشي و عملي و علمي در پارك‌ها براي كودكان و نوجوانان به منظور فراهم آوردن زمينه بهره‌برداري براي مؤسسات و اشخاص ذي‌ربط نظير آمفي تئاتر و ...

هـ: تشويق مؤسسات ذي‌ربط جهت اجراء برنامه‌ها و مسابقات فرهنگي، هنري تشويقي براي عابران و رانندگان و بازديدكنندگان در فضاهاي متعلق به شهرداري و تشريك مساعي با آنها در جهت برگزاري نمايشگاه‌ها با آنها.

تعيين ميادين و اماكن و تجهيز آنها براي برگزاري روز بازارهاي مختلف (مثل جمعه بازار كتاب) و غيره. ايجاد مراكز و محل‌هايي به منظور پركردن مطلوب اوقات فراغت گروه‌هاي سني مختلف در پارك‌ها و ميادين و اماكن عمومي متعلق به شهرداري و استفاده بهينه از آنها به طرق زير:

الف: ايجاد و تجهيز و نگهداري بخشي از پارك‌ها و اماكن عمومي و خانه‌هاي محله به وسايل بازي كودكان و سرگرمي‌هاي تفريحي و بازي‌هاي فكري و بدني به جهت شكوفايي استعدادهاي كودكان، نوجوانان و گروه‌هاي سني مختلف.

ب: ايجاد و تجهيز و نگهداري محل‌هايي در پارك‌ها، باغ‌ها و اماكن عمومي جهت نمايش‌ فيلم‌هاي كارتوني و تئاترهاي عروسكي.

ج: ايجاد و تجهيز پارك‌هاي عمومي به مجموعه‌هايي نظير شهربازي، دوچرخه‌سواري تفريحي، اسكيت تفريحي، اتومبيل‌راني تفريحي كودكان، قايقراني تفريحي و نظائر آن.

د: تجهيز پارك‌هاي عمومي به تالار، سالن، آمفي تئاتر برگزاري نمايشگاه‌ها، جشنواره‌ها، از طريق واگذاري آنها بدون انتقال قطعي در قالب قراردادهاي مصوب شوراي شهر.

هـ: تجهيز پارك‌ها به ميزهاي بازي، بازي‌هاي كامپيوتري، زمين‌هاي ورزشي نظاير آن جهت بهره‌برداري غير حرفه‌ايي توسط مردم، به منظور افزايش رفاه و استفاده بهتر از          پارك‌ها و فضاهاي عمومي.

و: احداث تالار براي برگزاري مراسم عمومي شهر و تجهيز و نگهداري و اداره آن.

ز: تخصيص برخي ار پارك‌ها و بوستان‌هاي عمومي به تفريح‌گاههاي ويژه نظير باغ پرندگان، باغ گل ها و باغ غدير (آموزشي- تفريحي) به منظور افزايش بهره دهي اين فضاها.

ح: احداث و اداره و نگهداري كتابخانه‌هاي مخصوص شهرداري.

ط: احداث و اداره و نگهداري ورزشگاه‌هاي مخصوص شهرداري.

ي: ساماندهي و اداره مجموعه گورستان تخت فولاد و تشكيل نمايشگاهي از سنگ‌هاي مقابر.

 

فصل دوم: سرمايه و منابع درآمد سازمان

ماده ٨: سرمايه نقدي و غيرنقدي سازمان

            سرمايه نقدي سازمان عبارتست از مبلغ صد ميليون تومان يا يك ميليارد ريال از محل اعتبارات شهرداري به حساب بانكي سازمان نزد بانك ملي ايران شعبه اصفهان واريز خواهد شد.

            سرمايه غيرنقدي سازمان عبارتست از اموال منقول و غيرمنقول اعم از ماشين‌آلات، زمين، مستحدثات و ملزومات قابل استفاده كه از طرف شهرداري اصفهان با رعايت مقررات آيين نامه مالي شهرداري و بر اساس ارزيابي كارشناسان رسمي دادگستري كه به تأييد شوراي سازمان مي‌رسد با رعايت مقررات موضوعه در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت.

            تبصره ١: شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه سرمايه فوق را به سازمان تحويل دهد.

            تبصره ٢: كل سرمايه سازمان متعلق به شهرداري اصفهان مي‌باشد و قابل انتقال به غير نمي‌باشد.

            تبصره ٣: انتقال و واگذاري اموال سازمان تابع آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان است.

            تبصره ٤: در صورت انحلال سازمان، كليه دارايي‌ها اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات و ديون و تعهدات به شهرداري منتقل مي‌گردد.

            تبصره ٥: سازمان هر سال پنج الي ده درصد سوده ويژه خود را تا استهلاك سرمايه توديع شده موضوع ماده ٨ اساسنامه به حساب شهرداري وارير خواهد نمود.

ماده ٩: منابع درآمد سازمان

            سازمان مي‌تواند جهت تأمين هزينه‌ها و تقويت بنيه مالي خود از طريق زير با رعايت مقررات موضوعه كسب درآمد نمايد.

درآمد حاصل از بهاي خدماتي كه سازمان در قالب اهداف و موضع سازمان ارايه مي‌دهد و ميزان آن با تصويب شوراي سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين و قابل وصول خواهد بود. درآمد حاصل از بهاي خدماتي كه سازمان به شهرداري اصفهان، مناطق شهرداري و ساير مديريت‌هاي شهرداري در قالب انعقاد قرارداد و در چارچوب اهداف و وظايف سازمان ارايه مي‌دهد. درآمد حاصل از ارايه خدمات مشاوره‌ايي و كارشناسي در قالب تهيه طرح و پيشنهاد و اجرا در زمينه اهداف و وظايف سازمان. درآمد حاصل از سود مشاركت و سرمايه‌گذاري با اشخاص، بانك‌ها، مؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوط در چارچوب اهداف و وظايف سازمان. درآمد حاصل از دريافت عوارض قانوني مرتبط با اهداف و وظايف سازمان.

تبصره: دريافت هرگونه عوارض با پيشنهاد شوراي سازمان و با تصويب شوراي اسلامي شهر امكان‌پذير خواهد بود.

درآمد حاصل از فروش كالاهايي كه سازمان در قالب اهداف و وظايف خود توليد مي‌كند (بهاي كالاهاي مذكور توسط شوراي سازمان تعيين خواهد شد). دريافت كمك از شهرداري و دولت. دريافت هدايا و اعانات از اشخاص و ساير مؤسسات با تصويب مصاديق آن به صورت مورد به مورد توسط شوراي سازمان مطابق ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط. كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب شوراي سازمان.

 

فصل سوم: اركان سازمان

ماده ١۰: اركان سازمان عبارتند از:

الف: شوراي سازمان

ب: هيئت مديره

ج: مدير عامل

د: حسابرس (بازرس)

ماده ١١: شوراي سازمان كه منبعد شورا ناميده خواهد شود مركب از پنج نفر يه شرح ذيل خواهد بود:

الف: شهردار به عنوان رياست شورا.

ب: معاون خدمات شهري شهرداري به عنوان نائب رييس.

ج: يك نفر كارشناس به انتخاب شهردار.

د: دو نفر كارشناس به انتخاب استاندار با تأييد وزرات كشور.

تبصره: تغيير كارشناس معرفي شده توسط شهردار با تأييد استانداري ممكن خواهد بود. همچنين تعيين و تغيير كارشناسان موضوع بند "د" اين ماده در هر مقطعي با رعايت بند "د" ممكن خواهد بود.

ماده ١٢: تشكيل جلسات شوراي سازمان

            جلسات شورا به طور معمول سالي دو بار در تيرماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ديگري در بهمن‌ماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف به دعوت رييس شورا تشكيل مي‌شود.

            تبصره ١: جلسات شورا خارج از مواعد مذكور در ماده ١٢ بنا به تقاضاي مديرعامل يا رييس هيئت مديره يا حسابرس (بازرس) و يا دو نفر از اعضاي شورا تشكيل خواهد شد.

            تبصره ٢: دستور جلسات شورا يا رييس شورا بر اساس پيشنهاد متقاضي تهيه مي‌نمايد.

ماده ١٣: دعوت شورا با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشكيل شورا به وسيله دعوتنامه كتبي از اعضاء توسط رييس شورا به عمل خواهد آمد.

ماده ١٤: جلسات شورا با حضور كل اعضاء رسميت مي‌يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور بهم نرسانند در نوبت دوم كه حداكثر ١٥ روز آينده خواهد بود با حضور حداقل سه نفر تشكيل خواهد گرديد.

            تبصره: تصميمات شورا به اتفاق اراء و يا با اكثريت سه رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يكي از آن سه نفر باشد، نظرات و دلايل مخالفين مي‌بايستي كتباً و مستدلاً در صورتجلسه قيد شود و متن آن نيز در دفتر مخصوصي (كه توسط شورا برگ شماري و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گرديده و به امضاء اعضاء رسيده است) درج شود.

ماده ١٥: وظايف شورا به شرح ذيل مي‌باشد:

استماع گزارش سالانه هيئت مديره و حسابرس (بازرس) راجع به امور سازمان و تصويب آن. بررسي و تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون و عمليات سازمان بر اساس گزارش هيئت مديره و حسابرس (بازرس) و اتخاذ تصميم نسبت به آن ها. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هاي سال آتي و برنامه‌هاي دراز مدت سازمان. بررسي و تصويب بودجه، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه. مصوبات شوراي سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصويب به شوراي اسلامي شهر يا جانشيني قانوني آن جهت تصويب ارسال خواهد شد.

تبصره: شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن ظرف حداكثر ١٥ روز از تاريخ دريافت بودجه، متمم، اصلاح و تفريغ بودجه، بررسي و تصويب خواهد كرد.

بررسي و تأييد تشكيلات اداري سازمان كه توسط هيئت مديره تهيه و پيشنهاد مي‌شود و اجراي آن پس از اعمال مفاده ماده ٥٤ قانون شهرداري و اخذ مصوبه وزرات كشور.

تبصره: با شروع بكار سازمان چنانچه در شهرداري براي انجام وظايف سازمان پست‌هاي مصوب وجود داشته باشد پست‌هاي مذكور و شاغلين آنها تحت مديريت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزاياي خود را دريافت خواهند كرد. بديهي است چنانچه براي سازمان تشكيلات تفصيلي جداگانه‌اي بر اساس آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌هاي كشور تهيه شود شاغلين پست‌هاي مذكور در پست‌هاي جديد تطبيق خواهند يافت.

بررسي و تأييد آيين‌نامه‌هاي داخلي و دستورالعمل‌ها و ضوابط مورد پيشنهاد سازمان در حدود مقررات و قوانين مفاد اين اساسنامه. آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان براساس قانون شهرداري توسط هيئت مديره تهيه و به شورا پيشنهاد مي‌شود كه پس از موافقت شورا با تصويب وزرات كشور به مورد اجراء درخواهد آمد.

تبصره: تا زماني‌كه سازمان آيين‌نامه مالي و معاملاتي خاصي نداشته باشد آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب ١٢/۰٤/١٣٤٦ با رعايت مفاد اساسنامه سازمان ملاك عمل خواهد بود كه در اين صورت به‌جاي انجمن شهر و شهردار به ترتيب هيئت مديره ومدير عامل جايگزين خواهند شد.

 تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل وفق مقررات موضوعه، ضمناً شورا مي‌تواند طرح پرداخت حقوق و مزايا به صورت كارانه را براي مدير عامل تنظيم و پس از تصويب وزرات كشور به مورد اجراء گذارد. اتخاذ تصميم در مورد ذخيره مالي سازمان پس از رسيدن به حد نصاب (يك پنجم) سرمايه به منظور استفاده فعال از ذخيره مذكور. انتخاب و تجديد انتخاب اعضاء انتخابي هيئت مديره از ميان افراد معرفي شده توسط شهردار و تعيين و تصويب ميزان حق‌الجلسه اعضاء هيئت مذكور و حقوق و مزاياي حسابرس (بازرس) براساس مقررات مربوطه. انتخاب حسابرس (بازرس) و معرفي وي جهت صدور حكم از طريق استانداري به همراه فرم مشخصات حسابرس به وزرات كشور. تصويب وام و تعيين نحوه هزينه و بازپرداخت آن. اجازه مشاركت و سرمايه‌گذاري با مؤسسات سرمايه‌گذار و بانك‌ها و تصويب معاملات خارجي و داخلي و احداث كارخانجات با رعايت مقررات مربوطه و در قالب موضوع و اهداف سازمان. رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور و موضوعات پيشنهادي كه در قالب اهداف سازمان در اين اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بايستي در شوراي سازمان مطرح گردد. اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد آن براي تصويب وزارت كشور. اصلاح و تجديد در مواد اساسنامه انحصاراً با وزرات كشور است.

بديهي است شورا نيز مي‌تواند اصلاح و تجديد نظر در مواد اساسنامه را به وزرات كشور پيشنهاد نمايد.

پيشنهاد انحلال سازمان به وزرات كشور.

تبصره ١: در صورتي‌كه سازمان كارايي و بازدهي لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و يا موضوع ماده ٨ و تبصره آن در زمان مقرر و با رعايت مقررات مربوط محقق نشده باشد وزرات كشور پس از بررسي‌هاي لازم رأساً (بدون پيشنهاد شورا) نسبت به انحلال سازمان تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود.

تبصره ٢: اعضاي شورا نمايندگان قانوني سرمايه سازمان بوده و به همراه اعضاء هيئت مديره و مدير عامل در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند نسبت به سرمايه و اموال و دارايي سازمان امين محسوب مي‌شوند.

تركيب هيئت مديره:

ماده ١٦: هيئت مديره سازمان مركب از سه نفر عضو اصلي مي‌باشند كه عبارتند از:

معاون خدمات شهري شهرداري به عنوان عضو اصلي ثابت رياست هيئت مديره را به عهده خواهد داشت. دو نفر كارشناس خبره و آگاه به مسايل از بين كساني‌كه تحصيلات عاليه. تجربيات علمي مورد نياز سازمان را داشته باشند به عنوان عضو اصلي و يك نفر نيز كه داراي شرايط فوق باشد به عنوان عضو علي‌البدل به پيشنهاد شهردار، و تصويب شورا براي مدت سه سال انتخاب خواهند شد و تمديد انتخاب آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.

تبصره: چنانچه هر يك از اعضاء هيئت مديره در انجام وظايفي كه طبق مفاد اساسنامه عهده‌دار مي‌باشد قصور ورزد، شورا مي‌تواند با توجه به موارد ذيل پس از استيضاح نسبت به عزل وي اقدام كند.

چنانچه وزرت كشور در نتيجه بازرسي به عملكرد هيئت مديره ايرادي داشته و يا آن را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مي‌نمايد. رييس شورا موظف است حداكثر تا پانرده روز بعد از دريافت نامه موضوع را در جلسه فوق‌العاده شورا مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا عزل عضو هيئت مديره شود بلافاصله به وزرات كشور گزارش نمايد. چنانچه هر يك از اعضاء شورا نسبت به عملكرد هر يك از اعضاي هيئت مديره سازمان اعتراضي داشته باشند مي‌بايستي كتباً به رئيس شورا گزارش دهند و رئيس شورا مي‌بايستي بر اساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي، جلسه فوق‌العاده شورا را تشكيل تابه موضوع رسيدگي شود. رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به عضوهيئت مديره كه مورد استيضاح قرار گرفته ابلاغ نمايد، فرد مورد نظر مكلف است در اولين جلسه شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي‌شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارايه نمايد. چنانچه شورا به عضو هيئت مديره (فرد استيضاح شده) رأي عدم اعتماد دهد بلافاصله از سمت خود عزل مي‌شود.

تبصره: چنانچه عضو استيضاح شده هيئت مديره رئيس هيئت مديره باشد كه ضمناً معاونت امور خدمات شهري شهرداري را به عهده دارد جلسه شورا با حضور بدون حق رأي وي تشكيل خواهد شد، در اين صورت تصميمات به اتفاق آراء يا اكثريت سه رأي مشروط بر آنكه يكي از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه راي بر عدم اعتماد باشد رئيس هيئت مديره علاوه بر، بركناري از رياست هيئت مديره با ذكر تخلفات به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري معرفي خواهد شد.

 بديهي است تا تعيين جانشين وي يكي ديگر از معاونت‌هاي شهرداري با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده‌دار وظايف معاون مذكور در شورا و هيئت مديره خواهد شد. صورتجلسه شورا مبني بر استيضاح رئيس هيئت مديره و رأي عدم اعتماد با ذكر دلايل و مستندات مي‌بايستي بلافاصله توسط رئيس شورا (شهردار) به وزارت كشور (اداره كل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‌ها) ارسال گردد.

هر يك از اعضاء هيئت مديره موضوع بند ٢ ماده ١٦ مي‌تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئيس شورا برساند رئيس شورا مي‌تواند با استعفاء مخالفت كند، و عضو مذكور نيز مي‌تواند بعد از يك ماه از تاريخ اعلان، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز نسبت يه تشكيل شوراي فوق‌العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جايگزين را معرفي كند، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفي، نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند.

ماده ١٧: ساير اعضاء انتخابي ممكن است با تشخيص شورا تمام وقت يا نيمه وقت باشند و در صورت تمام وقت بودن مسئوليت اداره سرپرستي يكي از واحدهاي اصلي و اساسي سازمان از طرف مدير عامل به عهده هر يك از آنها محول خواهد شد. اعضاء تمام وقت حق اشتغال به هيچ نوع كاري در خارج از سازمان غير از كارهاي آموزشي آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت.

ماده ١٨: اعضاي شوراي سازمان و هيئت مديره و مدير عامل حق ندارد در معاملاتي كه با سازمان يا به حساب سازمان صورت مي‌گيرد به طور مستقيم و يا غير مستقيم شركت نموده يا سهيم شوند و همچنين مراعات مفاده ماده ١٢٩ قانون تجارت و منع مداخله كارمندان دولت در معاملات الزامي است.

ماده ١٩: طرز تشكيل جلسات هيئت مديره:

            جلسات هيئت مديره هر هفته يك بار در روز و ساعت معين در محل سازمان تشكيل مي‌شود و چنانچه جلسات فوق‌العاده ضرورت يابد با درخواست كتبي مديرعامل و يا اعضاء هيئت مديره و با دعوت رئيس هيئت مديره تشكيل خواهد شد.

ماده ٢۰: تشكيل جلسات هيئت مديره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رئيس هيئت مديره خواهد بود كه از اعضاء اصلي و علي‌البدل به عمل مي‌آيد و عضو علي‌البدل مي‌بايستي در كليه جلسات حضور يابد و در صورتي كه يكي از اعضاء اصلي هيئت مديره در جلسه شركت نكند عضو علي‌البدل به جاي عضو اصلي غائب رأي خواهد بود.

جلسات هيئت مديره با حضور كليه اعضاء تشكيل مي‌گردد و مصوبات به اتفاق آراء يا با اكثريت دو رأي وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيأت مديره يكي از دو نفر باشد. و در صورتي كه يك نفر از اعضاء رأي مخالف داشته باشد مي‌بايستي مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذكر نمايد. صورتجلسه هيئت مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شورا شماره گذاري شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسيد.

تبصره ١: موضوعي كه يك‌بار با آن مخالفت شده باشد و به دليل عدم كسب آراء موافق به تصويب نرسيده است نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر آنكه مخالفين مستعفي يا بركنار شده باشند.

تبصره ٢: چنانچه هر يك از اعضاء هيئت مديره سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر موجه در جلسه شركت نكند بخودي خود مستعفي شناخته خواهد شد.

تبصره ٣: هيچ‌يك از اعضاء هيئت مديره منفرداً مجاز به انجام اموري به نام سازمان نخواهند بود به موجب تصويب هيئت مديره.

تبصره ٤: مدير عامل چنانچه عضو هيئت مديره نباشد نيز موظف به حضور در جلسات هيئت مديره است مگر آنگه در معذوريت، مرخصي و يا مأموريت باشد كه در اين صورت جانشين وي كه برابر مفاد بند ١٣ ماده ٢٨ اساسنامه تعيين شده در جلسات بدون حق رأي حضور خواهند يافت.

ماده ٢١: وظايف و اختيارات هيئت مديره

            هيئت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شوراي سازمان براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي‌باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شورا باشد.

هيئت مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است:

بررسي بودجه اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه تسليمي مدير عامل سازمان براي پيشنهاد به شورا جهت تصويب. بررسي تراز نامه و حساب سود و زيان ساليانه و پيشنهاد آن به شورا. تهيه و تنظيم آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان و پيشنهاد آن به شورا و نظارت بر اجراي آن. تهيه طرح تشكيلاتي سازمان و واحدهاي تابعه و پيشنهاد به شورا. رسيدگي و تصويب معاملات طبق آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان و نظارت بر اجراي آن. بررسي و پيشنهاد معاملات به شورا. بررسي و پيشنهاد اخذ وام و مشاركت سازمان‌ با بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز به شورا در قالب اهداف و موضوع سازمان و رعايت مقررات موضوعه. بررسي و تصويب كليه قراردادهايي كه با افراد حقيقي و حقوقي منعقد خواهد شد با رعايت مقررات موضوعه. نظارت در حفظ و نگهداري دارايي و سرمايه و اموال سازمان. بررسي و پيشنهاد تجديد نظر در برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي سازمان به شورا. نظارت بر حسن اجراي وظايف مدير عامل. تصويب پاداش و برقراري حقوق و مزاياي افرادي كه به خدمت سازمان پذيرفته مي‌شوند با رعايت مقررات مربوطه. بررسي و اظهار نظر و تصويب ساير پيشنهادات و اموري كه از طرف مدير عامل در قالب وظايف پيشنهاد مي‌گردد.

ماده ٢٢: چنانچه اعضاي هيئت مديره در مورد تصميمات و مسايل مالي و حتي اداري سازمان اختلاف نظر داشته باشند مي‌بايستي مراتب را كتباً به شورا اعلام نموده و تصميمات شورانسبت به مسايل مربوط نافذ مي‌باشد.

ماده ٢٣: اقامه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي يا انصراف از آن در كليه مراجع حقوقي و كيفري با حق صلح و سازش و اجاع به داوري و تعيين داور و كليه اختيارات ديگر راجع به امور دادرسي مصرح در قوانين و مقررات ذي‌ربط و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل.

ماده ٢٤: هيئت مديره مي‌تواند در حدود اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوطه قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود به مدير عامل تفويض نمايد.

تبصره: مدير عامل موظف مي‌باشد كه گزارش عمليات اجرايي در حدود اختيارات تفويضي ماده ٢٤ را همه ماهه به هيئت مديره تسليم نمايد.

ماده ٢٥: طرز تشكيل جلسات هيئت مديره

            جلسات هيئت مديره هيئت مديره حداقل هر هفته يكبار در روز و ساعت معين در محل سازمان تشكيل مي‌شود و چنانچه جلسه فوق‌العاده ضروري باشد با درخواست كتبي مدير عامل يا اعضاي هيئت مديره و با دعوت رئيس هيئت مديره تشكيل خواهد شد.

ماده ٢٦: غير از مدير عامل و اعضاء انتخابي تمام وقت هيئت مديره كه موظفند و از سازمان حقوق و مزاياي ماهانه دريافت خواهند كرد، ديگر اعضاي هيئت مديره در ازاي شركت در جلسات غير از حق‌الجلسه‌اي كه از طرف شورا تعيين مي‌گردد وجهي دريافت نخواهند كرد.

ماده ٢٧: مدير عامل

            انتخاب مدير عامل براي خدمت تمام وقت از بين اعضاء انتخابي (اعم از اصلي يا علي‌البدل) هيئت مديره و يا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرايط حداقل مشابه اعضاء انتخابي) براي مدت سه سال كه با حكم رئيس شورا منصوب مي‌گردد.

الف: رئيس شورا، مدير عامل را به وزارت كشور معرفي و مدير عامل بلافاصله پس از معرفي شروع به كار مي‌كند. مشخصات كامل مدير عامل مي‌بايستي همراه معرفي‌نامه به وزرات كشور اعلان شود.

ب: تجديد انتخاب مدير عامل بلامانع است و تا تعيين مدير عامل جديد، مدير عامل قبلي وظايف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره: دوره خدمت مدير عامل در موارد ذيل خاتمه مي‌پذيرد:

چنانچه هر يك از اعضاء هيئت مديره سازمان به عملكرد مدير عامل ايراد و يا اعتراضي داشته باشند مي‌بايستي مطلب را كتباً به مدير عامل و همچنين به رئيس هيئت مديره تسليم دارند و رئيس هيئت مديره مي‌بايستي موضوع را در اولين جلسه هيئت مديره كه با حضور مدير عامل تشكيل مي‌شود مطرح نمايد، مدير عامل پاسخ خواهد داد و در صورتي‌كه عضو معترض قانع نشده باشد سؤال خود را كتباً به شورا ارسال خواهد داشت در اين صورت و همچنين در صورتي‌كه هر يك از اعضاء شورا به عملكرد مدير عامل اعتراض داشته باشند، رئيس شورا مي‌بايستي بر اساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي و همچنين بر اساس نظرات اعلامي وزرات كشور جلسه فوق‌العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود.

رئيس شورا موظف است مطلب مذكور را به مدير عامل ابلاغ نمايد، مدير عامل مكلف است تا در جلسه عادي و يا فوق‌العاده شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي‌شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارايه نمايد. و چنانچه شورا به   مدير عامل رأي عدم اعتماد دهد، مدير عامل بلافاصله از سمت خود عزل مي‌شود.

در موارد تعليق طبق مقررات قانوني. خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است. چنانچه فاقد هر يك از شرايط مربوط به انتخاب مدير عامل باشد.

ماده ٢٨: وظايف مدير عامل:

            مدير عامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه در كليه واحدهاي تابعه سازمان سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن جريان امور و منافع و سرمايه و اموال و دارايي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هيئت مديره مي‌باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود.

            مدير عامل از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است:

اجراي مفاد اساسنامه و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن. اعمال مديريت صحيح بر كليه امور سازمان و حفاظت اموال و دارايي‌هاي آن. همكاري در بررسي و تهيه طرح تشكيلات، آيين‌نامه مالي و معاملاتي و ساير آيين‌نامه‌هاي داخلي سازمان و يا پيشنهاد اصلاح و تغييرات در آن به هيئت مديره. پيشنهاد استخدام پرسنل مورد نياز سازمان بر اساس تشكيلات مصوب و همچنين پيشنهاد ميزان حقوق و مزايا و پاداش به پرسنل به هيئت مديره وفق مقررات استخدامي سازمان.

تبصره: امور اداري سازمان توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي منحصراً در قالب قراردادهاي پيمانكاري كه با آنها منعقد مي‌شود با ذكر كارهاي معين با زمان مشخص و بر اساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام مي‌شود به طوري كه هيچ‌گونه تعهد استخدامي براي سازمان ايجاد نشده و كليه تعهدات ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي به عهده پيمانكار باشد. بديهي است سازمان مي‌تواند از خدمت كاركنان ديگر سازمان‌ها كه برابر مقررات مي‌توانند به سازمان مأمور خدمت شوند به صورت مأمور استفاده نمايد. استخدام پرسنل مورد نياز سازمان اعم از كارگري و كارمندي به تعداد محدود و صرفاً بر اساس پست‌هاي مصوب سازمان تفصيلي كه پس از تأييد شوراي سازمان به تصويب وزارت كشور خواهد رسيد مشمول مقررات آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌هاي سراسر كشور مصوب ١٣/۰٢/٦٨ خواهد بود.

نصب و عزل مدير مالي به پيشنهاد مدير عامل با تصويب هيئت مديره انجام خواهد گرفت كه در معيت مدير عامل ذيحساب مشترك سازمان خواهد بود. تهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه جهت تسليم به هيئت مديره. نصب و عزل كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات بر طبق مقررات استخداني سازمان. تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارش‌هاي مالي و عملياتي سازمان جهت بررسي و طرح در هيئت مديره جهت تسليم به شورا. انجام كليه معاملات و انعقاد و مبادله قراردادهاي مالي و فني مصوب هيئت مديره با رعايت مقررات و آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مصوب شورا. امضاء كليه اسناد، اوراق بهاء‌دار، قبول تعهد، ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد و فروش، اجازه و تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن، گذاشتن اموال منتقول و غير منتقول سازمان، تضمين ديون اجراي اسناد لازم الاجراء حسب مقررات مربوط و در قالب مفاد اساسنامه سازمان.

تبصره: امضاء كليه اسناد فوق توسط مدير عامل و مدير مالي سازمان كه ذيحساب مشترك مي‌باشد انجام خواهد گرفت.

مدير عامل حافظ منافع سازمان بوده و با تصويب هيئت مديره به نمايندگي اختيارات ماده ٢١ را خواهد داشت. انجام ساير اموري كه طبق مفاد اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب به عهده مدير عامل است. مدير عامل مي‌تواند با تصويب هيئت مديره به منظور تسريع در امور جاري سازمان تمام يا قسمتي از اختيارات تفويضي از سوي هيئت مديره را به هريك از مسئولان سازمان تفويض نمايد. ليكن اين تفويض رافع مسئوليت   مدير عامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان همچنان به عهده او خواهد بود.

تبصره: مدير عامل موظف است در مدت معذوريت يا مرخصي و يا مأموريت به ترتيب فوق عضو جانشين معين كند.

مدير عامل هر شش‌ماه يك‌بار موظف به تهيه و تسليم صورت‌هاي مالي و دارايي و ديون سازمان و ارايه آن به هيئت مديره مي‌باشد.

ماده ٢٩: مسئوليت اعضاي هيئت مديره و مدير عامل در برابر سازمان علاوه بر مسئوليت‌هاي مصرح در اساسنامه مسئوليت وكيل در برابر موكل است.

 

فصل چهارم: حسابرس (بازرس)

ماده ٣۰: شوراي سازمان يك شخص حقيقي يا حقوقي را به عنوان حسابرس (بازرس) براي مدت يكسال انتخاب و از طريق استانداري جهت صدور حكم به وزرات كشور معرفي مي‌نمايد. انتخاب مجدد وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع مي‌باشد.

در انتخاب بازرس رعايت ماده ١٤٧ قانون تجارت الزامي است.

ماده ٣١: وظايف حسابرس (بازرس)

نظارت بر مسايل مربوط به عمليات و اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و بودجه مصوب سازمان. رسيدگي به حساب‌هاي سازمان هر ماه يك‌بار و ارسال نسخه‌اي از نتيجه بررسي جهت اطلاع و اقدام لازم به مديرعامل و رئيس هيئت مديره. رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ساير گزارشات سالانه سازمان و امضاي آن ها و تسليم آن پانزده روز قبل از تشكيل جلسه شورا به رئيس شورا و رئيس هيئت مديره.

تبصره: مدير عامل و هر يك از اعضاي هيئت مديره و همچنين كليه كاركنان سازمان موظفند هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز كه حسابرس (بازرس) يا بازرسان و حسابرسان وزرات كشور بخواهند بلافاصله در اختيار آنها بگذارند.

بازرسي و مطالبه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه به امور جاري سازمان لطمه وارد نسازد.

بررسي و اظهار نظر نسبت به بودجه‌هاي پيشنهادي هيئت مديره براي هر دوره مالي و ارسال نسخه‌اي از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزرات كشور. رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان به منظور حصول اطمينان از اينكه درآمد صحيحاً وصول و هزينه‌ها با رعايت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام گرفته است. همكاري با بازرسان و حسابرسان وزرات كشور. گزارش هرگونه ابهام يا ايراد در حساب‌ها يا روش‌هاي مالي و عملياتي سازمان به طور كتبي به شورا و اعلام مواردي كه نياز به طرح در شورا ندارد به هيئت مديره و مديرعامل جهت اصلاح.

تبصره ١: چنانچه وزرات كشور در نتيجه بازرسي، عمليات هر يك از اعضاء هيئت مديره يا مدير عامل را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مي‌نمايد، رئيس شورا موظف است حداكثر به فاصله پانزده روز از دريافت نامه نسبت به تشكيل جلسه فوق‌العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آن‌كه منجر به ابقاء و يا عزل عضو هيئت مديره يا مدير عامل شود بلافاصله به وزرات كشور گزارش نمايد. بديهي است نظر واصله از وزرات كشور ملاك عمل خواهد بود.

تبصره ٢: ابهامات و نقايص مورد اشاره حسابرس (بازرس) مي‌بايستي حداكثر ظرف يك هفته در اولين جلسه هيئت مديره مطرح و برابر مقررات رسيدگي شود. در غير اينصورت حسابرس (بازرس) موظف به تسليم گزارش كتبي به رئيس شوراي سازمان مي‌باشد.

چنانچه حسابرس (بازرس) در هر موقع از سال رسيدگي به اسناد مالي و دفاتر سازمان را ضروري بداند اين امور رأساً با استفاده از همكاري حسابرسان يا كارشناسان مالي با تجربه انجام خواهد داد. انجام ساير اموري كه در اساسنامه به عهده حسابرس (بازرس) محول شده است.

تبصره: حسابرس (بازرس) حق مداخله مستقيم در امور اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مدير عامل و هيئت مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد.

ماده ٣٢: در صورت معذوريت يا فوت يا استعفا يا سلب شرايط و يا عدم قبول سمت توسط حسابرس (بازرس) جهت انجام وظيفه شوراي سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده ٣۰ اقدام خواهد كرد.

 

فصل پنجم: مقررات مختلف

ماده ٣٣: سال مالي سازمان از اول فروردين‌ماه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود. استثنائاً اولين سال مالي از تاريخ تأسيس تا پايان اسفند همان سال مي‌باشد.

ماده ٣٤: هيئت مديره موظف است همه ساله يك نسخه از تراز ساليانه و حساب سود و زيان تفريغ بودجه سازمان را تهيه و يك نسخه از آن را همراه با گزارش عملكردتا پايان ارديبهشت‌ماه سال بعد براي رسيدگي به حسابرس و ناظر قانوني تسليم نمايد.

            تبصره: شوراي سازمان براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و سايرصورتهاي  مالي بايستي حداكثر تا اول تيرماه هر سال به درخواست رئيس هيئت مديره از طرف رئيس شورا دعوت و تشكيل جلسه دهد و حداكثر تا آخر تيرماه شورا موظف است نظريه قطعي خود را اعلام نمايد.

ماده ٣٥: برنامه كار و بودجه سال آتي سازمان بايد حداكثر تا پانردهم دي‌ماه هر سال براي بررسي و تصويب نهايي توسط هيئت مديره به شوراي سازمان تسليم شود و شوراي سازمان رسيدگي به بودجه را حداكثر تا پايان بهمن‌ماه همان سال خاتمه خواهد داد.

ماده ٣٦: افتتاح حساب و مسدود نمودن حساب در بانك‌ها توسط دارندگان امضاء با تصويب هيئت مديره خواهد بود.

ماده ٣٧: كليه مكاتبات سازمان با امضاي مدير عامل سازمان و در غياب او به امضاي جانشين وي كه با اطلاع هيئت مديره تعيين مي‌شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ٣٨: تعيين ميزان ذخيره مالي كه بايستي كمتر از ٥% سود ويژه نباشد به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي سازمان.

ماده ٣٩: چنانچه مواردي در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است بر اساس قانون شهرداري و قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ٤۰: اين اساسنامه در ٢٦ صفحه مشتمل بر پنج فصل ٤۰ ماده و ٣١ تبصره و ١٢٥ بند كه كليه صفحات آن با قيد شماره و تاريخ تصويب ممهور به مهر وزرات كشور و منقش به مهر برجسته اداره كل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‌ها مي‌باشد، در تاريخ ٢١/۰٢/١٣٧٦ تصويب و موافقت وزرات كشور را جهت اجراي آن اعلام مي‌دارد.کد محتوا 30367

برچسب ها