تقدیر نامه های اعطایی 

شانزدهمین جشنواره انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی با معرفی روابط عمومی‌های برتر استان برگزار شد.   
شهرداری به عنوان نخستین شهرداری در سطح کشور در هفدهمین دوره جایزه تعالی سازمانی تقدیرنامه "چهارستاره" را برای دومین سال پیاپی کسب کرد.