مشخصات کلی

حسن نظام زاده اژیه
  • حسن نظام زاده اژیه
  • عزیزاله
  • 1347
  • مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان
  • پنجشنبه, 06 خرداد 1400, 16:05

تحصیلات

  • کارشناسی حقوق ثبتی از دانشگاه علمی کاربردی مالیاتی
  • کارشناسی ارشدحقوق عمومی از دانشگاه آزاد نجف آباد

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان مسئول حراست 1380 1397
سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان مسئول حراست 1386 1394
اداره کل حراست شهرداری مرکزی اصفهان مسئول حفاظت فیزیکی 1394 1396
مدیریت حراست شهرداری اصفهان سرپرست 1396 1397
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان 1397 1400
کد محتوا 7094

برچسب ها