25 اردیبهشت 1400 - 11:32

حمل و نقل روان، ایمن، مطمئن و باصرفه از مهمترین عوامل ارتقاء سطح رفاه اجتماعی در هر کشور می‌باشد. در این میان سازمان‌ها و شرکت‌های اتوبوسرانی به عنوان رکن اساسی حمل و نقل عمومی درون شهری همواره سعی در بهبود کیفیت ارائه خدمات خود به شهروندان داشته‌اند.

حمل و نقل روان، ایمن، مطمئن و باصرفه از مهمترین عوامل ارتقاء سطح رفاه اجتماعی در هر کشور می‌باشد. در این میان سازمان‌ها و شرکت‌های اتوبوسرانی به عنوان رکن اساسی حمل و نقل عمومی درون شهری همواره سعی در بهبود کیفیت ارائه خدمات خود به شهروندان داشته‌اند. شرکت واحد اتوبسرانی اصفهان با هدف افزایش کیفیت سرویس دهی شهروندان برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خود را تدوین و به ترتیب الویت در جهت اجرائی شدن برنامه ها تلاش خواهد نمود.       

 

آدرس: 
اصفهان، خیابان کاوه، کوچه شهید علی غفارزاده
تلفن: 
03134711885
03138188
03134711890
کد محتوا 33006

برچسب ها