سال جهش تولید
مدیر عامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان گفت: تسهیل و تسریع در انجام امور شهروندان و ارایه خدمات مطلوب با استقرار میز خدمت در آرامستان باغ رضوان تحقق یافت.
1399-05-07 10:28
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: میز خدمت نباید بین مدیران و مردم فاصله اندازد زیرا این فاصله می‌تواند خسارات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
1399-04-15 15:58
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نیازی نداریم دیگران را به نقد بکشیم و بدین وسیله خود را مطرح کنیم بنابراین نباید از نردبان تخریب دیگران بالا برویم چون در انجام وظایفی که داریم دست خالی نیستیم.
1399-04-14 09:31