پیشرفت ۶۰ درصدی خیابان کمکی آتشگاه

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: میزان هزینه پروژه احداث خیابان کمکی آتشگاه ۲۰۸ میلیارد ریال برآورد شده است. این خیابان حدفاصل اتوبان شهید خرازی و خیابان سردار شهید حجازی را به یکدیگر متصل می‌کند.

سید عباس روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار ايمنا اظهار کرد: پروژه خیابان کمکی آتشگاه به موازات خیابان شهید اشرفی اصفهانی و خیابان آتشگاه حد فاصل اتوبان شهید خرازی تا خیابان سردار شهید حجازی است.

وی افزود: این طرح که خیابان صاحب روضات را به خیابان در حال ساخت حجازی وصل می‌کند، ۶۰ درصد پیشرفت داشته است و بین منطقه یک و منطقه ۹ مشترک است.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه این خیابان در حال احداث، حدفاصل اتوبان خرازی و خیابان سردارحجازی را به یکدیگر متصل می‌کند، خاطرنشان کرد: عملیات پل تقاطع صاحب روضات سال آینده و پس از تصویب طرح اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان هزینه این پروژه ۲۰۸ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: طول این خیابان ۵۰۰ متر، عرض آن ۳۶ متر و عرض ترافیکی خیابان ۱۸ متر است، هزینه تملک و آزادسازی ۱۸۷ میلیارد ریال و هزینه عملیات اجرایی طرح ۲۸ میلیارد ریال است.

روحانی مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشاره به ایستگاه خط دو مترو شهید حجازی، گفت: ایستگاه خط دو مترو غرب اصفهان در خیابان شهید حجازی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع نیز آزادسازی و جهت تجهیز کارگاه و آغاز به کار تحویل پیمانکار شد.کد محتوا 13350

برچسب ها