قیمت بازارهای روز کوثر توسط ناظران مستقر کنترل و نظارت می شود

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: بازارهای روز کوثر زیر نظر شهرداری همواره سعی بر عرضه کالاهای با کیفیت و مناسب کرده و روزانه قیمت گذاری کالاها با نظارت ناظران و بازرسان کنترل می شود.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمد مجیری اظهار کرد: بازارهای روز کوثر با هدف شهروند مداری و مبتنی بر تامین مایحتاج و ارائه کالاهای مورد نیاز شهروندان در تمام ایام سال همواره سعی بر این داشته است که در سخت ترین شرایط اقتصادی و کمبودها بتواند بدون هیچ کم و کاستی کالاهای مورد نیاز را با قیمت های مناسب و کیفیت بالا به شهروندان عرضه کند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مبنای تشکیل بازارهای روز کوثر حمایت از اقتصاد خانواده ها است که بتواند با کالاهای تنظیم بازار به معیشت شهروندان کمک کند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهردا

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اصفهان:

قیمت بازارهای روز کوثر توسط ناظران مستقر کنترل و نظارت می شود

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: بازارهای روز کوثر زیر نظر شهرداری همواره سعی بر عرضه کالاهای با کیفیت و مناسب کرده و روزانه قیمت گذاری کالاها با نظارت ناظران و بازرسان کنترل می شود.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمد مجیری اظهار کرد: بازارهای روز کوثر با هدف شهروند مداری و مبتنی بر تامین مایحتاج و ارائه کالاهای مورد نیاز شهروندان در تمام ایام سال همواره سعی بر این داشته است که در سخت ترین شرایط اقتصادی و کمبودها بتواند بدون هیچ کم و کاستی کالاهای مورد نیاز را با قیمت های مناسب و کیفیت بالا به شهروندان عرضه کند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مبنای تشکیل بازارهای روز کوثر حمایت از اقتصاد خانواده ها است که بتواند با کالاهای تنظیم بازار به معیشت شهروندان کمک کند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: قطعا رضایت از خرید به خصوص در مواقع بحرانی و کمبود برخی از کالاهای مورد نیاز یکی از اهدافی است که بازارهای روز کوثر دنبال می کند تا مردم با خیال آسوده و آرامش بیشتری اقلام مورد نیاز خود را تامین کنند.

 وی افزود: شاید مهمترین تفاوت و موفقیت بازارهای روز کوثر در مقایسه با سایر فروشگاه های عرضه کالا و اقبال مردمی و اعتماد به خرید باشد.

مجیری بیان کرد: شهروندان استقبال خوبی از خرید در بازارهای روز کوثر می کنند زیرا کالاهای مختلف را در سطح شهر قیمت گیری و مقایسه و سپس به بازارهای روز مراجعه می کنند.

ری اصفهان گفت: قطعا رضایت از خرید به خصوص در مواقع بحرانی و کمبود برخی از کالاهای مورد نیاز یکی از اهدافی است که بازارهای روز کوثر دنبال می کند تا مردم با خیال آسوده و آرامش بیشتری اقلام مورد نیاز خود را تامین کنند.

 وی افزود: شاید مهمترین تفاوت و موفقیت بازارهای روز کوثر در مقایسه با سایر فروشگاه های عرضه کالا و اقبال مردمی و اعتماد به خرید باشد.

مجیری بیان کرد: شهروندان استقبال خوبی از خرید در بازارهای روز کوثر می کنند زیرا کالاهای مختلف را در سطح شهر قیمت گیری و مقایسه و سپس به بازارهای روز مراجعه می کنند.کد محتوا 28412

برچسب ها