خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 3    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1393/12/03 1393/12/26 1- آگهي و اسناد ارزيابي كيفي مناقصه تامين و نصب ، راه اندازي و آموزش تجهيزات دپو و پاركينگ خط يك قطار شهري اصفهان سازمان قطار شهري اصفهان و حومه 1393/12/26
1393/12/03 1393/12/26 2- آگهي و ارزيابي كيفي مناقصه 52 دستگاه آسانسور تركيبي داراي وندور ليست قطعات اصلي براي فاز دو خط يك قطار شهري اصفهان سازمان قطار شهري اصفهان و حومه 1393/12/26
1393/12/03 1393/12/26 3- آگهي و ارزيابي كيفي مناقصه 139 دستگاه پله برقي سخت كار، بصورت پكيج براي فاز دو خط يك قطار شهري اصفهان سازمان قطار شهري اصفهان و حومه 1393/12/26
<<   <  1  >   >>