خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 94    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1398/09/19 1398/10/03 مناقصه: تهيه نقشه ديجيتال به مقياس 1:2000 حاشيه شهراصفهان؛ فاز دو مناطق (7،12،2،11) شهرداري اصفهان 1398/10/03
1398/09/09 1398/09/23 مناقصه: تأمين سوئيچ‌هاي مناطق و ساختمان‌هاي شهرداري شهرداري اصفهان 1398/09/23
1398/09/09 1398/09/23 مناقصه: تأمين سوئيچ و ملحقات مربوطه مورد نياز مركزداده شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1398/09/23
1398/08/08 1398/08/16 مناقصه: تأمين سرورهاي مورد نياز مركزداده شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1398/08/27
1398/08/08 1398/08/16 بازطراحي و توسعه سيستم پايگاه داده مكاني(GeoDataBase) درسال1398 شهرداري اصفهان 1398/08/27
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>