خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 32    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
RFI-98-017 آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار تأمين APP ‌موبايل واقعيت افزوده مراكز گردشگري سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1398/09/19 1398/10/10
RFP-98-015 آگهي فراخوان ارزيابي فني و مالي مشاوران تأمين سامانه باشگاه شهروندي شهرداري اصفهان سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1398/09/05 1398/09/20
RFI-98-016 آگهي فراخوان شناسايي نيروي آزاد(FreeLancer) سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1398/08/29 1398/09/30
RFP-98-013 آگهي فراخوان محدود شناسايي سرمايه گذار "تامين، استقرار و پشتيباني سامانه آموزش الكترونيكي شهروندي" سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1398/03/21 1398/04/01
RFI-97-012 آگهي فراخوان شناسايي پيمانكاران تأمين ، راه‌اندازي و پياده سازي زيرساخت‌هاي اطلاعات مكاني(SDI) سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1397/11/16 1397/12/02
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>