شهردار اصفهان

قدرت اله نوروزي
دکتر قدرت الله نوروزی اوایل شهریور ماه سال ۱۳۹۶ با رای اکثریت اعضای شورای شهر به عنوان شهردار اصفهان انتخاب شد. قدرت الله نوروزی شهردار جدید کلانشهر اصفهان دکترای حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مدیر گروه حقوق دانشگاه اصفهان است. فعالیت در زمینه حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق اساسی از جمله فعالیت های علمی وی است. دکتر نوروزی همچنین دارای مقاله های علمی، پژوهشی در زمینه حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق آب، حقوق سلامت، حقوق...

شهرداران قبلی اصفهان

ثبت درخواست شهروندان

شرح درخواست خود را در این فیلد تایپ نمایید. این فیلد اجباری است.