درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
دستورالعمل اجرایی نما وسیمای شهری

 


فهرست موضوعي:
1- اهداف
2- حوزه شمول (دامنه كاربرد )
3- مستندات قانونی
4- تعاريف و مفاهيم پایه
5- ساختار اجرايي
6- ضوابط شهرسازي و معماری
 
 اهداف
1-1- ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري اصفهان.
1-2- حفظ و تقويت هويت و اصالت شهرسازي و معماري اصفهان.
1-3- ارتقاء کیفی فضاهای شهری.
1-4- ساماندهي و انتظام­بخشي نماهای شهري برای كاهش بي­نظمي­­ها و جلوگيري از اغتشاشات بصري.
1-5- هماهنگی و همخوانی با اقلیم شهر اصفهان.
1-6- تقویت مشاركت عمومی برای ساماندهی نماهای شهری .
1-7- افزایش کیفیت ساخت و سازهای شهری و نظارت حداکثری بر اجرای خدمات مجریان و مهندسین طراح و ناظر.
1-8- مدون سازی ضوابط ویژه سیمای شهری و نمای ساختمانها به منظور وحدت رویه.
1-9- رعايت مقررات ملي ساختمان ايران و مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و طرح تفصيلي شهراصفهان.
 
 
( حوزه شمول (دامنه كاربرد
رعايت اين دستورالعمل از تاريخ ابلاغ در طراحي ، محاسبه ، نظارت ، اجرا، بهره برداري و نگهداري کلیه ساختمانهاي واقع در محدودة شهر اصفهان توسط تمامی مراجع ذكر شده در ماده 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ، الزامي است.
 
 
 مستندات قانونی
این دستورالعمل با استناد به مصوبه 25/9/87 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری و بر اساس ضوابط شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب 16/8/72 موضوع بندهای 18-2 و 21-2 آن و همچنین ضوابط شهرسازی طرح بازنگری طرح تفصیلی و با توجه به مقررات ملی ساختمان ایران (مبحث چهارم) و بر اساس وظایف قانونی شهرداری ، تهیه و در تاریخ 25/12/1389 به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده و از اینرو ، لازم الاجرا است.
 
 تعاريف و مفاهيم پایه
ضوابط و مقررات ارائه شده در اين دستورالعمل باتوجه به تعاريف ذيل و مطابق با تعاريف مندرج در مجموعه ضوابط شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي اصفهان و مبحث چهارم مقررات ساختمان ايران می باشد .
1- نماي اصلي : كليه سطوح نمايان ساختمان كه مشرف به گذرها ، فضاي آزاد فضاي مالكيت و معابر عمومي مي­باشند و از عرصه­ها و فضاهاي عمومي و معابر و ميادين ، قابل رؤيت و مشاهده است.
2- نماي جانبي : كليه سطوح ساختمان كه مشرف به پلاكهاي همجوار است و از معابر و ميادين و فضاهاي عمومي ، قابل رؤيت و مشاهده است.
3- منظور از " آجر و یا سنگ " مندرج و مورد اشاره در این دستورالعمل ، آجرنما و سنگ مناسب برای نماسازی و اجرای نماهای اصلی و جانبی ساختمان است.
 
 ساختار اجرايي
5-1- الزام به رعایت و اجرای این دستــــورالعمل در پروانه ساختمان (شناسنامه ساختمان) بایستی درج و قید شده و به مالک تفهیم گردد. صدور گواهی عدم خلافو پایان کار، منوط به رعایت و اجرای این دستورالعمل است.
5-2- مالک و  مهندسين طراح معمار، ملزم به ارائه طرح نماي ساختمان با جزئيات رنگ ، جنس و نوع مصالح با جزئيات اجرايي لازم و براساس اين دستورالعمل قبل از صدور پروانه ساختمان و يا حداکثر قبل از اجراي سقف اول به شهرداري و اخذ تأييدهاي لازم از شهرداري مي­باشند . در این خصوص و برای ضمانت اجرا ، بایستی قبل از صدور پروانه ساختمان، توسط شهرداری منطقه از مالک و مهندسین طراح و ناظر معمار ، تعهد رسمی اخذ گردد.
5-3- مهندسين ناظر معمار ، ملزم به نظارت بر اجراي نماي ساختمان براساس طرح نماي مصوب از زمان اجراي سقف اول مي­باشند.
5-4- معاون شهرسازي شهرداري منطقه ، ملزم به نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل براي کلیه ساختمانهاي واقع در محدودة منطقه مي­باشد. صدور گواهي عدم خلاف مشروط به تصويب طرح نماي ساختمان در شهرداري و صدور گواهی پایان کار منوط به اجراي نماي ساختمان براساس طرح مصوب نما مي­باشد و هرگونه تخلف مهندسين در اين خصوص مي­بايست به معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان اعلام و منعکس گردد.
5-5- مالک قبل از صدور پروانه ساختمان و یا قبل از اجرای سقف اول،  ، ملزم به اخذ تأييديه طرح نماي ساختمان از شهرداري و اجراي نماي ساختمان طبق طرح مصوب و با رعايت ضوابط مندرج در اين دستورالعمل مي­باشد.
5-6- متولی و مسئول نما و سيمای شهری اصفهان و همچنين مرجع بررسی و تایید نهایی طرح نمای ساختمان ها و نظارت عاليه بر حسن اجرای اين دستورالعمل ، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ميباشد.
 
ضوابط شهرسازي و معماری
6-1- رعايت مبانی و اصول معماري اصيل و بومي اصفهان بعنوان اساس و پايه در طراحي و اجراي نماي ساختمان­ها الزامي است و استفاده از سبک ها و فرم­ هاي نامتعارف با معماري اصيل اصفهان در نماي ساختمان و در طراحي و احداث بنا ممنوع و غير مجاز است.
6-2- طراحي و اجراي نمای ساختمانها بايستي به صورتي باشد كه با منظر شهری و مؤلفه های آن از جمله خيابان ، محله، عناصر طبيعي و محيطي و هنجارهاي فرهنگي ، متناسب و هماهنگ باشد.
6-3- نمای ساختمانها بايستي به نحوي طراحي شود كه شكل ، مقياس ، مصالح ، رنگ و تناسبات حجم آن ، هماهنگ با محيط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آنها استفاده گردد.
6-4- رنگ زمينه و غالب شهر اصفهان براي بدنه و نماي ساختمان­ها، رنگ "كِرم و بِژ" است (رنگ آجر سنتی).
6-5- استفاده از رنگهاي روشن شامل قهوه ای روشن ، آبي فيروزه­اي، لاجوردی، اخرايي و گل­بهي با مصالح بوم آورد و مناسب كه در معماري اصيل اصفهان، داراي سابقه و كاربرد بوده، بعنوان رنگ مكمل و براي تنوع در نما و بدنه ساختمانها، مجاز و بلامانع است.
6-6- استفاده از رنگهاي تيره و سياه و نامتعارف و تند و با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...) در شهر اصفهان، ممنوع و غيرمجاز است. ( استفاده از رنگهای تیره ، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان و با موافقت شهرداری ، مجاز است).
6-7- در محدوده مصوب شهر قدیـــــم اصفهان ، حداقل 60 درصد مصـــالح بدنه و نماي ساختمان ، " آجر " و با رنگ " كِرم و بِژ " و با عرض حداقل پنج سانتي­متر مجاز است.
6-8- در خارج از محدوده مصوب شهر قدیم اصفهان ( حاشیه شهر ) و در خارج از بافتهای تاریخی ، حداقل 50 درصد مصالح بدنه و نماي ساختمان ، " آجر و یا مصالح مشابه و هم شکل و همرنگ آجر " و با رنگ " كِرم و بِژ " و با عرض حداقل پنج سانتي­متر، با موافقت و تایید شهرداری مجاز است.
6-9- استفاده از سنگ هاي طبيــعي و مصنوعي، حداکثر در حد 30 درصد سطح نمای ساختمان و با رعايت ضــوابط و نكات ايمني و صرفاً با رنگهاي كرم و بژ، سفيد، قهوه اي روشن ، اخرايي و گل بهی ، و در ترکیب با آجر مجاز است.
6-10- استفاده از نماهاي پرده­اي (كامپوزيت ، آلومينيومی ، شيشه­اي، شيشه رفلكس و ...) در نماهاي اصلي و جانبي ساختمان­هاي دولتي و عمومي ، ممنوع و غيرمجاز است.
6-11- استفاده از نماي كامپوزيت و آلومينيومي ، صرفاً برای ساختمانهای مسکونی خارج از محدوده مصوب شهر قدیم اصفهان (حاشیه شهر) و بصورت محدود و حداكثر در حد 10% سطح كل نماي ساختمان و صرفا" با رنگهای تعیین شده در بندهای 6-4 و 6-5 فوق الذکر این دستورالعمل و مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران،  قابل قبول است. هرچند که اساساً استفاده از این نوع مصالح توصیه نمی شود.
6-12- استفاده از نمای شيشه ای و شيشه رفلكس در نماي کلیه ساختمانها و با هر نوع کاربری ، ممنوع و غير مجاز است.
6-13- سطح شيشه پنجره ها و بازشوهای ساختمان در نمای اصلی ، حداکثر برابر با 20 درصد سطح کل نمای اصلی ساختمان مجاز است.
6-14- استفاده از چوب (طبيعي يا مصنوعي) با دوام بالا و به صورت محدود، در نماي ساختمانها مجاز است.
6-15- نماي ساختمانهاي بلند مرتبه، در صورتیکه خارج از شرایط و چارچوب اين دستورالعمل باشد، تابع ضوابط ويژه خواهد بود که الزاما" مي بايست به تاييد معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهانبرسد. در هر صورت، ضوابط ویژه نمای ساختمانهای بلند مرتبه بایستی هماهنگ و همخوان با اين دستورالعمل و اصول آن باشد.
6-16- به منظور حفظ خلاقيت طراحي و برای نماي ساختمانهاي شاخص و عمومي (در صورتيكه داراي طرح خاص باشد) طرح بصورت ويژه و با رعايت اصول اين دستورالعمل و با حضور طراح ، بصورت موردي در معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان قابل بررسي خواهد بود.
6-17- استفاده مناسب و اصولي از مصالح جديد و تكنولوژي هاي نوين در طراحي و اجراي نماي ساختمان در صورتي كه همخوان و هماهنگ با اصول اين دستورالعمل باشد و موجب آلودگي های زيست محیطی و بصری نشود و مشروط به تأييد معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان، قابل بررسي خواهد بود.
6-18- طرح نماي كليه ساختمانهاي مسكوني گروههاي" ج و د "و همچنين كليه ساختمانهاي دولتی ، عمومي ، اداري ، خدماتي، تجاري ، بانكها و ... و كليه ساختمانها با هر نوع كاربري و هر تعداد طبقه كه در مجاورت ميادين و تقاطع­ها و خيابانهاي اصلي با عرض 20 متر و بيشتر مي­باشند خصوصاً ساختمانهاي واقع در محور زاينده­رود و چهارباغ (چهارباغ بالا ، چهارباغ پايين و چهارباغ عباسي) و كليه ساختمانهاي واقع در منطقه تاريخي اصفهان ، الزاماً مي­بايست به تأييد معاونت شهرسازي و معماري شهردارياصفهان برسد.
6-19- كليه نقشه­های مربوط به نماهاي اصــلي و جانبي ساختمان مي­بايست حداقل در مقياس 50/1 و با جزئيات و دیتايل هاي اجرايي كامل و با مشخصات رنگ ، نوع و با نمايش وضعيت مجاورين ، ممهور به مهر و امضاء مهندس طراح معمار ذیصلاح و دارای پروانه اشتغال به شهرداري تحويل و به تأييد شهرداری برسد.
6-20- كليه سطوح نماي جانبي ساختمان ها كه از معابر و فضاهاي عمومي و ... قابل رويت مي باشند، الزاماً و بعنوان حداقل مي بايست  ضمن رعايت درز انقطاع و در محدوده مالکيت خود، با سيمان قابل شستشو و پاكسازي و با پوشش رنگ "كِرم و بِژ" نماسازي گردد.
6-21- نماي بدنه شمالي ساختمان كه در مجاورت مالكيت غير است، مي بايست از ارتفاع 5/2 متر به بالا و الزاماً در محدوده مالكيت خود با آجر نما ، نماسازي گردد. ( توسط مالك پلاك جنوبي و در محدوده مالكيت ايشان ).
6-22- جنس مصالح نما در كليه سطوح نمای ساختمان ها مي بايست قابل پاكسازي بوده و موجب آلودگي های زيست محيطي و بصري نشود.
 6-23- پنجره ها و بازشوها در نمای ساختمان مي بايست هماهنگ و در تناسب با خطوط نماي مجاورين باشد و با فرم مستطيل يا مربع، مجاز است و استفاده از فرم­هاي نامتعارف و نامتناسب با معماري اصیل اصفهان، ممنوع است.
6-24- تأسيسات ساختمان (چيلر،كولر، كانال كولر و ...) الزاماً مي بايست در محدوده مالكيت و در محل مناسب و غيرقابل رؤيت و مشاهده در نما و معابر و فضاهاي عمومي و مالكيت هاي همجوار، جانمايي و احداث گردد.
6-25- استفاده از پوشش غيرشفاف و غير قابل رويت (گوني و برزنت و ... ) در مراحل نما سازي و اجراي ساختمان ممنوع است و صرفاً استفاده از پوشش كاملاً شفاف و قابل رؤيت با رعايت نكات ايمني ( پلاستيك ، توري و ...) مجاز است.
6-26- استفاده و اجرای سطوح شیب دار و از جمله سرپله شیب دار ، ممنوع و غیر مجاز است.
6-27- اجرای بام سبز طبق ضوابط مربوطه و در صورت تایید معاونت شهرسازی و معماری مجاز بوده و توصیه می گردد.
6-28- استفاده از پوشش گياهی مناسب و هماهنگ با محيط پيرامون و درحد مناسب و در صورت موافقت شهرداری ، در نما و بدنه های ساختمان مجاز است.
6-29- توصیه می شود سطح بام ساختمان ها با پوشش آجر سنتی و يا ساير مصالح مناسب و با استحکام ،  بر روی سطوح عایق کاری شده بام (ایزوگام و یا قیرگونی) پوشیده و نماسازی گردد.
6-30- اجرا و نماسازی گنبد مساجد جدیدالاحداث شهر اصفهان صرفا" با مصالح آجر سنتی و یا کاشی با رنگ زمینه آبی فیروزه ای ، مجاز است.
6-31- نماي ساختمانهاي مجاور و در حريم بناهاي تاريخي، تابع ضوابط و مقررات مصوب ذيربط خواهد بود.
6-32- انواع مبلمان و تابلوهای شهری، تابع ضوابط ومقررات مربوطه می باشد. علی ایحال در طراحی نمای        ساختمان های دولتی ، عمومی ، تجاری ، خدماتی ، اداری ، بانک ها ، درمانی و ... می بایستی محل تابلو پیش بینی و تعیین گردد و در انطباق با مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران و بصورت هماهنگ برای صنوف مختلف تهیه شود.

 

تعداد بازدیدکنندگان امروز 6 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 528885 تعداد کاربران بر خط 69 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
شماره پیامکی
 آدرس :پل چمران،جنب شهرداري منطقه 7
پست الكترونيك :Shahrsazi@isfahan.ir
تلفن :34593634،34593650
فكس :34594401