فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

آماده سازي شهر اصفهان به مناسبت سال جديد

همانگونه كه در خانه اهل خانواده در پايان سال نسبت به خانه تكاني اقدام مي كنند شهر نيز خانه اي بزرگ است و شهرداري نيز نسبت به خانه تكاني شهر اقدام مي كند با عنايت به قرار گرفتن در آخرين ماه سال 1395 و نزديك شدن به تعطيلات نوروزي سال 1396 ، جهت ارائه خدمات هرچه بهتر به همشهريان و ميهمانان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسلامي و پاكسازي و آماده سازي شهر اقدامات زير با هماهنگي مناطق پانزده گانه انجام پذيرفت و يا در حال انجام مي باشد .

تدابير ابلاغي شهردار محترم جهت نوروز 96

رديف

عناوين طرح

معاونت مربوطه

1

انجام عمليات آسفالت ، روكش آسفالت و تعميرات لازم در خيابان هاي شهر به ويژه در ناحيه مركزي تا تاريخ 20/12/95

عمران شهري

2

جلوگيري از حفاري در خيابان هاي اصلي از تاريخ 20/12/ 95 به بعد

خدمات شهري عمران شهري

3

برچيده شدن ديواره هاي كارگاهي در مواردي كه كار به پايان رسيده است

عمران شهري سازمان قطارشهري

4

رفع موانع ايمني

خدمات شهري
حمل و نقل و ترافيك

5

بازسازي خط كشي هاي معابر و چهارراه هاي اصلي شهر

حمل و نقل و ترافيك

6

رفع نازيبايي هاي شهر مانند جداول كه بايستي تكميل يا تعمير شود ، پركردن چاله ها ، ترميم موانع ترافيكي شكسته

خدمات شهري عمران شهري

7

رنگ آميزي جداول و نرده ها در صورتي كه رنگ آنها مخدوش يا از بين رفته باشد

خدمات شهري

8

تزيين ميادين اصلي شهر با مشاركت بخش خصوصي در تمام مناطق

خدمات شهري

9

اجراي طرح هاي زيبا سازي مصوب شده در شهر تا حداكثر زمان 25/12/95

خدمات شهري

10

آرام سازي چهارراه هاي اصلي شهر به لحاظ زوائد بصري

خدمات شهري

11

اجراي برنامه هاي شاد و مفرح در كليه مناطق پانزده گانه به ويژه در قالب ستاد سفر شهر اصفهان

معاونت فرهنگي
ستاد سفر شهر اصفهان

12

اطلاع رساني به موقع و شايسته به گردشگران ورودي شهر اصفهان

روابط عمومي
ستاد سفر شهر اصفهان

13

هماهنگي هاي لازم در استقرار و اسكان مسافران نوروزي

ستاد سفر شهر اصفهان

14

ايجاد هماهنگي هاي لازم در تامين امنيت و آسايش مسافران و شهروندان

ستاد سفر شهر اصفهان

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان