فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی


اولويت هاي اقامت موقت گردشگرها در شهر اصفهان نوروز 1396

 

  • هتل ها و مهمانپذيرها
  • منازل استيجاري شهروندان و مدارس غيرانتفاعي تحت عملكرد اتحاديه دفاتر صنف معاملات املاك شهر اصفهان
  • مدارس آموزش و پرورش تحت عملكرد سازمان آموزش و پرورش
  • خوابگاه هاي دانشجويي فرهنگ سراها و خانه هاي فرهنگ
  • كمپ گردشگري باغ فدك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان