فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

کشیک نوروزی مراکز درمانی شهرستان‌های استان اصفهان

بيمارستان شهید بهشتی اردستان
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
جراحی عمومی، اطفال، داخلی، زنان و زایمان و CCU ، قلب و عروق، ارتوپدی، مغز و اعصاب، نوزادان، چشم، روانپزشکی
آدرس: اردستان، خیابان امام خمینی
تلفن: 14-5244110-0362 دورنويس: 03625246079

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر فرشاد پرهام

09131025381

2 - جانشين ستاد: حسن نادمی اردستانی

5244043-0362

3- تلفن ستاد : دفتر سوپروایزری 1- 5230600-0362

دفتر مدیریت 5230600 - 0362

 

بيمارستانهای شهید اشرفی و ساعی خمینی‌شهر
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
ساعی: CCU، قلب، داخلی، دیالیز،
اشرفی: جراحی، اطفال ،زنان و زایمان و ICU
آدرس: خمینی‌شهر ، خیابان بوعلی

تلفن اشرفی: 8- 3625081

تلفن ساعی: 8-3648077

دورنويس: 3601130

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر سید جواد مهاجر

1020724 0913

2 - جانشين ستاد: قاسم تاج الدین

09135432187

3- تلفن ستاد :

3601130

 

بيمارستان امام خمینی(ره) فلاورجان
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
قلب ، داخلی، جراحی،ارتوپدی، گوش و حلق وبینی، اطفال، زنان و زایمان، همودیالیز، CCU و ICU،
اطفال، مغز و اعصاب، ارولوژی، عفونی
آدرس: فلاورجان، خیابان بسیج
تلفن: 15-03123121011 دورنويس: 03123127043

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر قدرت‌ا... ابراهیمیان

3162061 0913

2 - جانشين ستاد: دکتر مرتضی محمدی

1149395 0913

3- تلفن ستاد :

15-3121011-0312

فاکس:

3127043-0312

 

 

بيمارستان سیدالشهداء(ع) سمیرم
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
داخلی، جراحی، اطفال، زنان و زایمان
آدرس: سمیرم
تلفن:20-3227612-0322
دورنويس: 3227620-0322

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر اصغر سلیمی

2200779 0913

2 - جانشين ستاد: سهراب اسدی

09132229600

3- تلفن ستاد :

3226056-0322

 

بيمارستان شهدای لنجان
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
داخلي،جراحی، اطفال، زنان و زايمان، نوزادان،ارتوپدی، و همودیالیز، CCU و ICU
آدرس: زرین‌شهر، خیابان شهید باهنر
تلفن: 8- 2237326-0334و 2-2230800-0334
دورنويس: 2235531-0334

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر رضا شیرازی

1077904 0913

2 - جانشين ستاد: جمشید مساح

2664438 0913

3- تلفن ستاد :

2272803- 0334

 

بيمارستان شهید مطهری ذوب‌آهن
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
داخلی، جراحی، زنان و زایمان ، اطفال، CCU و قلب، CT Scan، ICU، چشم
، گوش و حلق و بینی، ارولوژی، ارتوپدی و عفونی
آدرس: فولادشهر- خیابان 22 بهمن
تلفن: 7- 2624141- 0334
دورنويس: 2624140- 0334

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر کورش مانی

1131332 0913

2 - جانشين ستاد: زهره رحیمی

3047143 0913

3- تلفن ستاد : (داخلی 317 و 315)

7-2624141- 0334

 


بيمارستان گلدیس شاهین‌شهر
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
داخلی، جراحی، اطفال، زنان و زایمان ، ارتوپدی ، CT-Scan ، قلب و CCU، همودیالیز،
مغز و اعصاب، عفونی
آدرس: شاهین‌شهر، گلدیس
تلفن: 5- 5260801-0312
دورنويس: 5263801 -0312

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر حسن کمالی

09131122054

2 - جانشين ستاد: دکتر شهریار جعفری

09151613652

3- تلفن ستاد :

5260801 - 0312

 

بيمارستان شهید محمد منتظری نجف‌آباد
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
داخلی، جراحی،جراحی مغز و اعصاب، چشم، گوش و حلق وبینی، اطفال، زنان و زایمان ،CCU، عفونی، ICU
ارتوپدی ، ارولوژی، روانپزشکی ، قلب وعروق ،CT-Scan ، همودیالیز
آدرس: نجف‌آباد – خیابان 22 بهمن
تلفن:3- 2643000-0331
دورنويس: 2641213-0331

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر اکبر امینی

09133013469

2 - جانشين ستاد: رضا کریمی

09132313514

3- تلفن ستاد :

2643080-0331

 

بيمارستان حضرت محمد(ص) میمه
آماده پذيرش در اورژانس با تخصص: جراحی
آدرس: میمه ، خیابان حضرت رسول(ص)
تلفن: 4224444-0312
دورنويس: 4224441-0312

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: سیدجلال زواره

1009792 0913

2 - جانشين ستاد: مریم جعفری

2098490 0913

3- تلفن ستاد :

4224444-0312
4224441-0312

 

بيمارستان فاطمیه خوانسار
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
داخلی، اطفال، جراحی، زنان و زایمان و CCU و همودیالیز
آدرس: خوانسار، خیابان سیزده محرم
تلفن: 2229000-0371
دورنويس: 222774-0371

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر سیدعلیرضا علوی

3714069 0913

2 - جانشين ستاد: خانم موسوی صانعی

3710942 0913

3- تلفن ستاد :

2229000-0371

 

بيمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) نطنز
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
داخلي، اطفال، جراحي عمومي، زنان و زايمان،همودیالیز،
آدرس: نطنز، بلوار شهید بهشتی
تلفن: 4242077-0362 و 4242066-0362
دورنويس: 4244405-0362

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر گلی

09133618017

2 - جانشين ستاد: دکتر قاسمعلی اکبری

09131087814

3- تلفن ستاد :

4242156-0362 و 4242014-0362

 

بيمارستان محمدرسول‌ا...(ص) مبارکه
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
داخلي، اطفال، جراحي عمومي، زنان و زايمان، همودیالیز ، CCU، قلب، ارتوپدی
آدرس: مبارکه ، خیابان صفائیه
تلفن: 70- 5274565-0335 و 5272222-0335
دورنويس: 55274004-033 (شبکه)- 5272120-0335(بیمارستان)

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر شهرام حاجیان

1690179 0913

2 - جانشين ستاد: دکتر امین صالحی

3137977 0913

3- تلفن ستاد :

5274001-0335


بيمارستان امیرالمومنین‌(ع) شهرضا
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
ارتوپدی ، جراحی ، اطفال، نوزادان، زنان و زایمان، ICU، NICU، CT scan،
آدرس: شهرضا، خیابان پاسداران
تلفن: 3215455-0321 و 3-3215181-0321
دورنويس: 3215656-0321

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر کامران فاضل

09133311258

2 - جانشين ستاد: خانم ویدالسادات اسدی

09132206539

آقای حبیب ا... حیدرپور

09132219359

3- تلفن ستاد :

3215454- 0321

 

بيمارستان صاحب الزمان (عج) شهرضا
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
قلب، داخلی، داخلی اعصاب، عفونی، دیالیز
آدرس: شهرضا
تلفن: 3- 2223001-0321
دورنويس: 2229601-0321

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: آقای دکتر حیدر حق پرست

09132223809 و 2213291-0321

2 - جانشين ستاد: آقای محمد امیری

09133224714 و 2221597-0321

3- تلفن ستاد :

داخلی 227* 3-2223001-0321

بيمارستان حشمتیه نائین
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
داخلی، اطفال، جراحی عمومی، زنان و زایمان، CCU و قلب، همودیالیز، ارتوپدی
آدرس: نائین ، خیابان شهید رجائی
تلفن: 64-2259061- 0323
دورنويس: 2258002- 0323

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر رباب امیدی زاده

3232004 0913

2 - جانشين ستاد: آقای رضا زهیری

3230419 0913

3- تلفن ستاد :

2259060-0323

 

بيمارستان امام حسین(ع) گلپایگان
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
داخلی، جراحی، زنان و زایمان، اطفال، همودیالیز، CCU ، قلب ، ICU و CT- Scan
آدرس: گلپایگان، بلوار شیهد بهشتی
تلفن: 21- 3241020- 0372
دورنويس: 3241024-0372

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر محمدصادق فیاضی

1711391 0913

2 - جانشين ستاد: دکتر مجتبی فیاضی

1719301 0913

3- تلفن ستاد : (داخلی 203)

25 و 21 و 3241020- 0372

 

بيمارستان شهید رجائی فریدن
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
جراحی، داخلی، چشم، گوش وحلق وبینی،اطفال، زنان و زایمان،CCU و ICU و همودیالیز
آدرس: فریدن
تلفن:42- 4222540-07321
دورنويس: 4222786-0372


1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر اکبر ترکی

3179743 0913 و4- 4222601-0372

2 - جانشين ستاد: دکتر بیات

09364021272 و 4222540-0372

دکتر علی اصغر صبوحی

09131040701 و 3-4222601-0372

3- تلفن ستاد :

4-4222601-0372 و 3-4222541-0372

 

بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) فریدونشهر
آماده پذيرش در اورژانس با تخصصهاي:
داخلی، اطفال، جراحی عمومی، زنان و زایمان
آدرس: فریدونشهر، خیابان مطهری شمالی
تلفن: 5222042-0372
دورنويس: 5224743-0372

1- رئيس ستاد نوروزي بيمارستان: دکتر محمدرضا انوری

4712140 0913

2 - جانشين ستاد: محمدرضا اسپینانی

09132717107

3- تلفن ستاد :

03725222051

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان