فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
رديف زمان شيفت محور جاده اي محل استقرار
1 روز اردستان – نائين كيلومتر 30 جاده نائين – پمپ بنزين پرديسان
2 روز داخل شهر ورودي اردستان از سمت نظنز
3 روز داخل شهر كيلومتر 5 جاده اردستان – بادرود جنب پليس راه
4 روز داخل شهر سي و سه پل – جنب هتل كوثر
5 روز داخل شهر هزار جريب – مجتمع پزشكان
6 روز داخل شهر خيابان كاوه – روبه روي ساختمان مترو
7 روز داخل شهر ميدان بزرگمهر
8 روز داخل شهر خيابان دانش – بوستان مادر
9 روز اصفهان – شاهين شهر اتوبان معلم – پل شاهين شهر
10 روز داخل شهر ميدان قدس
11 روز داخل شهر خيابان رباط – چهارراه باهنر
12 روز داخل شهر ميدان احمدآباد
13 روز داخل شهر ميدان جهاد
14 روز داخل شهر اتوبان چمران – ميدان لاله
15 روز داخل شهر باغ فدك
16 روز داخل شهر بختيار دشت
17 روز داخل شهر ابتداي جاده نائين – روبه روي كارخانه قند
18 روز داخل شهر اتوبان اقارب پرست – پل ستاري
19 روز داخل شهر ميدان قائميه
20 روز داخل شهر اتوبان چمران - نرسيده به پل كاوه
21 روز داخل شهر خيابان طيب – جنب پمپ بنزين
22 روز داخل شهر پل غدير – جنب مسجد
23 روز داخل شهر فلكه دانشگاه صنعتي
24 روز داخل شهر ميدان جمهوري
25 روز داخل شهر اتوبان معلم – پمپ بنزين كيميا
26 روز داخل شهر خيابان كاوه – سه راه ملك شهر
27 روز داخل شهر خيابان جي – جنب تالار شهروند
28 روز داخل شهر ميدان آزادي (دروازه شيراز)
29 روز داخل شهر جاده بهارستان – جنب مسجد الكعبه
30 روز داخل شهر اتوبان خرازي – زير پل وحيد
31 روز زرين شهر- شهركرد ورودي باغ بهادران
32 روز زرين شهر- شهركرد سه راهي گاز – جنب اورژانس جاده اي
33 روز اصفهان – شيراز جاده اصفهان – شيراز – ورودي بهارستان
34 روز اصفهان – شيراز پليس راه اصفهان – شيراز
35 روز تيران – داران جاده تيران به داران – سه راه چادگان – پمپ بنزين ملكا
36 روز داخل شهر ميدان معلم – جنب پارك آزادگان
37 روز نائين – جندق دور راهي خور - جنب پليس راه
38 روز داخل شهر ابتداي كمربندي خميني شهر به نجف آباد روروي پمپ بنزين
39 روز داخل شهر سه راه رچه
40 روز خوانسار - داران ابتداي جاده داران سه راه سد خوانسار
41 روز داخل شهر بلوار باران روبروي امامزاده
42 روز داخل شهر ميدان نماز
43 روز داخل شهر ورودي خور از سمت طبس
44 روز داران – اصفهان پليس راه دامنه
45 روز داران – اليگودرز ابتداي جاده اليگودرز مجتمع رفاهي فريدن
46 روز داخل شهر فلكه اميركبير
47 روز داخل شهر ورودي زرين شهر از سمت اصفهان
48 روز داخل شهر بلوار جانبازان جنب پارك صبا
49 روز سميرم - شهرضا كيلومتر 15 جاده سميرم به شهرضا
50 روز اصفهان – تهران پليس راه اصفهان – تهران
51 روز اصفهان – تهران پليس راه اصفهان – تهران
52 روز اصفهان – تهران ابتداي اتوبان اصفهان كاشان جنب عوارضي اصفهان
53 روز اصفهان – شهرضا 15 كيلومتر مانده به شهرضا رستوران دايي ولي
54 روز داخل شهر بلوار همت جنب امامزاده شاهرضا
55 روز شهرضا – آباده 45 كيلومتر مانده به شهرضا از آباده جنب ايست بازرسي رامشه
56 روز شهرضا – آباده كيلومتر 30 جاده شهرضا به آباده – وشاره
57 روز داران – اليگودرز دو راهي ازون بلاغ
58 روز اصفهان – فلاورجان اتوبان ذوب آهن جنب پل زندان
59 روز داخل شهر جنب پليس راه فولاد شهر
60 روز داخل شهر جاده زرين شهر روبروي بيمارستان مطهري
61 روز داخل شهر جاده اصفهان به نجف آباد فلكه اصغرآباد
62 روز داخل شهر ورودي كوهپايه از سمت اصفهان روبروي مسجد
63 روز داخل شهر بلوار شهيد بهشتي تقاطع كمربندي
64 روز داخل شهر ميدان قاضي زاهد
65 روز داخل شهر جاده گلپايگان به گوگد ميدان نماز
66 روز داخل شهر ابتداي جاده خوانسار ميدان ولي عصر
67 روز داخل شهر ابتداي جاده خمين جنب پمپ بنزين
68 شب داخل شهر ابتداي جاده خمين جنب پمپ بنزين
69 روز داخل شهر فلكه ورودي مباركه جنب ايستگاه پليس
70 روز مباركه – بروجن جاده بروجن سه راه طالخونچه
71 روز اصفهان – دليجان ورودي ميمه از تهران
72 روز اصفهان – دليجان كيلومتر 35 جاده ميمه به دليجان سه راهي موته
73 روز داخل شهر ورودي ميمه از اصفهان
74 روز داخل شهر ميدان جمهوري (كشتارگاه)
75 روز داخل شهر فلكه خروجي نائين به يزد
76 روز داخل شهر فلكه ورودي نائين از سمت اصفهان
77 روز نائين – اردستان جاده اردستان مجتمع رفاهي افشاري
78 روز داخل شهر فلكه ورودي نجف آباد از سمت اصفهان – جنب هلال احمر
79 روز نجف آباد – تيران كيلومتر 5 جاده نجف آباد به تيران جنب مسجد ابوالفضل
80 روز اصفهان – كاشان 30 كيلومتر مانده به نطنز از اصفهان پاركينگ دوقلوها
81 روز داخل شهر چشمه سراوان
82 روز اصفهان به كاشان اتوبان اصفهان به كاشان 30 كيلومتري نطنز پاركينگ دوقلوها
83 روز كاشان – اردستان اتوبان اصفهان كاشان پل بادرود
84 روز كاشان – اصفهان اتوبان كاشان اصفهان دوراهي يزد جنب عوارضي
85 روز كاشان به اصفهان اتوبان كاشان به اصفهان 10 كيلومتر بعد از پل نطنز جنب هلال احمر
86 روز داخل شهر خروجي ورنامخواست به سمت مباركه فلكه صنايع دفاع
87 شب داخل شهر ورودي اردستان از سمت نطنز
88 شب داخل شهر كيلومتر 5 جاده اردستان – بادرود جنب پليس راه
89 شب داخل شهر خيابان كاوه روبروي ساختمان مترو
90 شب داخل شهر ميدان بزرگمهر
91 شب داخل شهر خيابان دانش بوستان مادر
92 شب داخل شهر ميدان قدس
93 شب داخل شهر خيابان رباط چهارراه باهنر
94 شب داخل شهر ميدان احمد آباد
95 شب داخل شهر زير پل وحيد
96 شب داخل شهر اتوبان چمران – ميدان لاله
97 شب داخل شهر اتوبان اقارب پرست پل ستاري
98 شب داخل شهر ميدان قائميه
99 شب داخل شهر اتوبان چمران نرسيده به پل كاوه
100 شب داخل شهر خيابان طيب جنب پمپ بنزين
101 شب داخل شهر اتوبان معلم پمپ بنزين كيميا
102 شب داخل شهر خيابان كاوه سه راه ملك شهر
103 شب داخل شهر خيابان جي جنب تالار شهروند
104 شب داخل شهر ميدان آزادي (دروازه شيراز)
105 شب داخل شهر جاده بهارستان جنب مسجد الكعبه
106 شب داخل شهر اتوبان خرازي زير پل وحيد
107 شب داخل شهر ميدان جمهوري
108 شب زرين شهر – شهركرد سه راهي گاز جنب اورژانس جاده اي
109 شب اصفهان – شيراز جاده اصفهان – شيراز ورودي بهارستان
110 شب اصفهان – شيراز پليس راه اصفهان – شيراز
111 شب تيران – داران جاده تيران به داران سه راه چادگان پمپ بنزين ملكا
112 شب داخل شهر ميدان معلم جنب پارك آزادگان
113 شب نائين – جندق دو راهي خور جنب پليس راه
114 شب داخل شهر فلكه استاديوم
115 شب داخل شهر سه راه درچه
116 شب داخل شهر خ امام حسين سه راه بعثت
117 شب داخل شهر ميدان نماز
118 شب داخل شهر ورودي خور از سمت طبس
119 شب داخل شهر فلكه شهرداري جنب پمپ بنزين
120 شب داران – اصفهان پليس راه دامنه
121 شب داران – اليگودرز بلوار طالقاني روبروي هنرستان شهيد چمران
122 شب داخل شهر ورودي زرين شهر از سمت اصفهان
123 شب داخل شهر بلوار جانبازان جنب پارك صبا
124 شب سميرم – شهرضا كيلومتر 15 – جاده سميرم به شهرضا
125 شب اصفهان – تهران پليس راه اصفهان – تهران
126 شب اصفهان – تهران پليس راه اصفهان – تهران
127 شب اصفهان – تهران ابتداي اتوبان اصفهان كاشان جنب عوارضي اصفهان
128 شب اصفهان – شهرضا 15 كيلومتر مانده به شهرضا رستوان دايي ولي
129 شب داخل شهر بلوار همت – جنب امامزاده شاهرضا
130 شب شهرضا – آباده ابتداي كمربندي روبروي ترمينال كاميونداران
131 شب شهرضا – آباده كيلومتر 30 جاده شهرضا به آباده – وشاره
132 شب داران – اليگودرز دو راهي ازون بلاغ
133 شب داخل شهر جنب پليس راه فولاد شهر
134 شب داخل شهر جاده زرين شهر روبروي بيمارستان مطهري
135 شب داخل شهر ورودي كوهپايه از سمت اصفهان روبروي مسجد
136 شب داخل شهر جاده گلپايگان به گوگد ميدان نماز
137 شب داخل شهر بلوار شهيد بهشتي تقاطع كمربندي
138 شب داخل شهر جاده گوگد ابتداي بلوار آيت اله محمودي
139 شب داخل شهر فلكه ورودي مباركه جنب ايستگاه پليس
140 شب داخل شهر فلكه ورودي مباركه جنب ايستگاه پليس
141 شب اصفهان – دليجان ورودي ميمه از تهران
142 شب داخل شهر ورودي ميمه از اصفهان
143 شب داخل شهر ميدان جمهوري (كشتارگاه)
144 شب داخل شهر فلكه ورودي نائين از سمت اصفهان
145 شب داخل شهر فلكه خروجي نائين به يزد
146 شب داخل شهر فلكه ورودي نجف آباد از سمت اصفهان – جنب هلال احمر
147 شب نجف آباد – تيران كيلومتر 5 جاده نجف آباد به تيران جنب مسجد ابوالفضل
148 شب اصفهان – كاشان 10 كيلومتر بعد از پل نطنز به اصفهان جنب هلال احمر
149 شب اصفهان – كاشان اتوبان كاشان به اصفهان 10 كيلومتر بعد از پل نطنز جنب هلال احمر
150 شب كاشان – اصفهان اتوبان كاشان اصفهان – دو راهي يزد جنب عوارضي
151 شب داخل شهر خروجي ورنامخواست به سمت مباركه فلكه صنايع دفاع
152 كانكس اصفهان – تهران پليس راه اصفهان – تهران
153 كانكس اصفهان – نائين ورودي كوهپايه از سمت اصفهان
154 روز اصفهان – نائين ابتداي جاده نايين – خروجي باغ رضوان
155 روز داخل شهر اتوبان اقارب پرست پل دفاع مقدس
156 شب داخل شهر اتوبان اقارب پرست پل دفاع مقدس
157 روز داخل شهر ميدان ارتش
158 شب داخل شهر ميدان ارتش
159 روز داخل شهر ميدان انقلاب
160 روز داخل شهر خ سعادت آباد چهارراه فرايبورگ
161 شب داخل شهر خ سعادت آباد چهارراه فرايبورگ
162 روز داخل شهر فلكه تاكسيراني
163 شب داخل شهر ابتداي جاده نائين روبروي كارخانه قند
164 روز تيران – داران جاده تيران به داران سه راه چادگان پمپ بنزين ملكا
165 شب تيران – داران جاده تيران به داران سه راه چادگان پمپ بنزين ملكا
166 شب داخل شهر ميدان فيض
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان