فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

اتحاديه صنف صافكار وسائط نقليه اصفهان

رديف

تاريخ

نام و نام خانوادگي

ادرس واحد صنفي

تلفن

1

سه شنبه 1/1/1396

آقاي رضا يادگاري

خ امام خميني ،50 متر بعد از چهارراه خانه اصفهان

09133195499

2

چهارشنبه 2/1/1396

آقاي مهدوي امين الرعايا

خ كاوه ايستگاه مادي تعميرگاه جوانان

09131279832

3

پنج شنبه 3/1/1396

آقاي مرتضي زاهدي

خ كاوه بعد از چهارراه 25 آبان تعميرگاه زاهدي

09131188514

4

جمعه 4/1/1396

آقاي مسعود مختاريان

خ امام خميني بعد از شركت پلار تعميرگاه شكوهي

09131083048

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان