فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

مراكز دندانپزشكي شبانه روزي

رديف

نام درمانگاه

آدرس

تلفن

1

درمانگاه دندانپزشكي اصفهان

خ ارباب - مقابل مبل مركزي - نبش بن بست فتحي

36614210

2

درمانگاه دندانپزشكي پارس

خ حكيم نظامي - ابتداي خ دقيقي - جنب ساختمان MRI

36255662-6

3

حضرت فاطمه (س)

بهارستان - خيابان فرشته - پلاك 27

36826071-5

4

درمانگاه دندانپزشكي رازي

خ چهارباغ پايين - نبش ميدان شهدا

32211311-2

5

درمانگاه دندانپزشكي كاوه

خ كاوه - ابتداي خ جابر انصاري

34407006-7

6

درمانگاه دندانپزشكي سينا

خ كاوه - خ گلستان - حدفاصل خ ابن سينا و صفا

34523441-34519621

7

درمانگاه دندانپزشكي هشت بهشت

خ بزرگمهر - چهارراه هشت بهشت - ابتداي هشت بهشت غربي

32646200

8

درمانگاه دندانپزشكي امام حسين (ع)

خميني شهر - فلكه اصلي - جنب پمپ بنزين

33511211-33639513

9

درمانگاه دندانپزشكي آبان

خميني شهر - منظريه - ميدان فاز - ابتداي خ سروش

33606060-7

10

درمانگاه دندانپزشكي پارس

زرين شهر - خ امام - مقابل بانك مسكن - كوچه شهيد اكبر باباجاني

52224104-52242545

11

درمانگاه دندانپزشكي غدير

خميني شهر - ميدان قدس - ساختمان شهروند

33603672-33603671

12

مهرگان

نجف آباد - خ امام خميني - كوچه شهيد منتظري - جنب فيزيوتراپي الزهرا

42649151

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان