فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

اتحادیه صنف برقکاران وسائط نقلیه
(باطری سازان و باطری فروشان اصفهان )

ردیف نام و نام خانوادگی آدرس و تلفن
1 اسفندیار تورانی مسجدسید ، مقابل پنج رمضان ، 09133175636
2 نوراله رضوانی بلوار کشاورز ، نرسیده  به پمپ بنزین باسکول ، 09133031246
3 محمدرضا سلطانی فلکه خوراسگان ، تعمیرگاه قائم ، 09133103472
4 احمد هویدائی حیکم نظامی ، مقابل حسین آباد ، 09131866013
5 حسین طیب نیا دکتر بهشتی ، مقابل مسجد لنبان ، 09131175430
6 محمود میرزائیان خوراسگان ، خیابان سلمان ، 09133268754
7 حسن شاهمرادی اتوبان چمران ، مقابل ایران خودرو ، 09131193843
8 سیدفرزاد رضائیان جی ، ایستگاه سنگتراشی ، 09132163279
9 احمد حاجیان شاهپور جدید ، مشیرالدوله ، گاراژ بنزکار ، 09133114428
10 عباس مرادیان کاخ سعادت آباد ، باتری سازی نیرو ، 09131026034
11 محمدعلی اتوبان چمران ، جنب شهرداری ، 09131148990
12 مهدی شیرنبی مدرس ، سرچشمه ، 09133860711
13 اصغر عشاقی اتوبان چمران ، اول خ فروردین ، 09131273006
14 حسن مسائلی صائب ، جنب گز ساحل، 09133164759
15 سیدنورالدین حسینی کمال ، مقابل تکیه حاج میرزا داوود ، 09138984551
16 سیدجواد حسینی امام خمینی ، بعد از تابلو خانه اصفهان ، 09133250843
17 مسعود شهسواری رکن الدوله ، جنب کوچه قاسمی ، 09133186018
18 محسن زمانی احمد آباد ، اول مهرگان ، 09133109715
19 سیدسعید طباطبائی پروین ، مقابل شهرداری 10 ، 09133096037
20 اکبر شعرباف کمال ، جنب تکیه میرزا داود ، 09131094680
21 علی اصغر بزرگ وحید ، مقابل امامزاده ، 09131184371
22 مرتضی کاظمی آتشگاه ، مقابل خ الله اکبر ، 09131184371
23 حسن قسامی امام خمینی ، مقابل امیرکبیر ، 09131299717
24 سهراب مرادی حکیم نظامی ، نرسیده به شریعتی ، 09133139535

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان