فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

آدرس و تلفن تاریخ کشیک نام شهرت ردیف
خیابان خرم ، مقابل گاراژ تخت جمشید ،
تلفن 3366018
یکشنبه 29/12/89 ناصر طاهری 1
خیابان دکتر بهشتی ، داخل گاراژ اقتصاد
تلفن 2354656
یکشنبه
29/12/89
محسن اخوان پور 2
شاهپور جدید ، خیابان قائم مقام جنوبی
تلفن 3861856- 3860069
دوشنبه
1/1/90
علیرضا امین خواه 3
خیابان دکتر بهشتی ، داخل گاراژ غروی ، پلاک 19و18
تلفن 2360822
دوشنبه
1/1/90
جمشید حشمت قهدریجانی 4
اتوبان ذوب آهن ، بین گلزار 4 و5 ، داخل گاراژ جهان نیز
تلفن 09131867140
سه شنبه
2/1/90
سعید ماهان 5
شاهپور جدید ، مشیرالدوله ، روبروی بانک صادرات
تلفن 3861995
سه شنبه
2/1/90
مجتبی شریفیان سیچانی 6
شاهپور جدید ، مشیرالدوله ، جنب انبار آگاهی
تلفن 3864582
چهارشنبه
3/1/90
عباس شریفیان 7
شاهپور جدید ، خیابان امیرکبیر ، تعمیرگاه ولو
تلفن 3860258
چهارشنبه
3/1/90
رضا ریحانی بزرگ 8
شاهپور جدید ، امیرکبیر ، بعد از فلکه دست چپ ، خ 18 متری
تلفن 3861858
پنج شنبه
4/1/90
احمد خیامباشی 9
خیابان دکتر بهشتی ، داخل گاراژ پرواز
تلفن 2340544
پنج شنبه
4/1/90
حمیدرضا محققیان 10
خیابان دکتر بهشتی ، داخل گاراژ متحده قدیم
تلفن 2356486
جمعه
5/1/90
ایرج زاهدی 11
خیابان بزرگمهر ، انتهای هشت بهشت شرقی روبروی بانک صادرات تلفن 2609611 جمعه
5/1/90
مهدی هاشم نژاد 12
شاهپور جدید ، مشیرالدوله ، نبش گاراژ ممتاز
تلفن 3862384 – 3864808
شنبه
6/1/90 
غلامحسین چیت ساز 13
شاهپور جدید ، امیرکبیر داخل سوپر ماک
تلفن 3861709
شنبه
6/1/90
مسعود اسماعیلیان 14
شاهپور جدید ، مشیرالدوله ، جنب تعمیرگاه گلستان تبر
تلفن
یکشنبه
7/1/90
اصغر پورسینا 15
شاهپور جدید ، انتهای امیرکبیر ، مقابل تعمیرگاه مجاز لیلاند داخل بازار تلفن 3862252 یکشنبه
7/1/90
اصغر روشنائی پور 16
خیابان کهندژ ، مقابل مسجدحبیب ابن مظاهر ،
تلفن 7656378
دوشنبه
8/1/90
محسن سرجوقیان 17
شاهپور جدید ، مشیرالدوله ، داخل گاراژ نقش جهان
تلفن 3860312
دوشنبه
8/1/90
اصغر حاجیان 18
خیابان دکتر بهشتی ، گاراژ نکوئی
تلفن 2340988
سه شنبه
9/1/90
محسن سرجوقیان با مباشرت 19
شاهپور جدید ، انتهای مشیرالدوله جنب گاراژ سوپر بنز
تلفن 3862197
سه شنبه
9/1/90
محسن کن کیانی 20
خیابان دستگرد اتوبان ذوب آهن جنب بانک سپه
تلفن 7756722
چهارشنبه
10/1/90
علیرضا رضائی مارنانی 21
شاهپور جدید مشیرالدوله جنب تعمیرگاه سوپر ماکسولو
تلفن 3863261
چهارشنبه
10/1/90
سیدمرتضی میرلوحی کوهانستانی 22
خیابان کهندژ ، تقاطع پنجم ، ایستگاه امامزاده
تلفن 7724049
پنج شنبه
11/1/90
امیررضا محمدی 23
خیابان کهندژ ، لاوان روبروی تابلو دارالشفاء
تلفن 7720997
پنج  شنبه
11/1/90
محمد سلطانی 24
خیابان دکتر بهشتی اول خیابان مسجد لنبان داخل گاراژ جوزدانی (متعارفی ) تلفن 2332463 جمعه
12/1/90
مصطفی قیصریه ها 25
خیابان دکتر بهشتی ، داخل گاراژ معراجی
تلفن 2340466
جمعه
12/1/90
حسن مهرابی 26
شاهپور جدید امیرکبیر مقابل سنگبری اسلامی
تلفن 3868269
شنبه
13/1/90
رسول خیامیم 27
خیابان زینبیه ، ایستگاه قرآنی مقابل پارک لاله
تلفن 4703069
شنبه
13/1/90
جعفر رحمانی نیا 28
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان