فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

لیست کشیک افراد صنفی اتحادیة لاستیک فروشان و خدمات پنچرگیری و بالانس چرخ اصفهان در نوروز سال 1390

دوشنبه 1/1/1390 سه شنبه 2/1/1390 چهارشنبه 3/1/1390 پنج شنبه 4/1/1390 جمعه 5/1/1390
نام و آدرس نام و آدرس نام و آدرس نام و آدرس نام و آدرس
محسن میر  ،
خ حکیم نظاکی ،6240807
محمدرضا بهشتی
دکتر بهشتی ، 2367027
حسین مشتاقیان
خ امام خمینی ، 3317311
رسول شیرانی
دکتر بهشتی ، 2334133
علی خیام
دکتر بهشتی ، 2365869
فرهاد شاهچراغی
دکتر بهشتی ، 2362985
مرتضی محمودی
خ سجاد ، 66404502
جواد یزدانی
حکیم نظامی ، 6258920
محسن میر
حکیم نظامی ، 6240807
حسین فکاری
مسجدسید، 3363678
حسن محمدی
خ مدرس ، 4457590
احمد قاضی عسگر
خ احمد آباد ، 2287877
علیرضا مؤتمنی
خ نشاط ، 2664546
حمیدرضا شفیعی
حکیم نظامی ، 6279516
محمدرضا رحیمی
جی،2316178
رسول ملاافضل
خ جی ، 2258963
سیف اله شمس
خ سروش ، 2283468
حسین نصر
حکیم نظامی ، 6248591
عادل شبانی
خ هشت بهشت ، 2731455
آیت شفیعی
ارتش ، 258068
محمد صیام پور
ولی عصر ، 2293080
کریم نصر
خ آتشگاه ، 7711537
مرتضی ودائی
چهارباغ پائین ، 2226355
رسول بهرامی
امام خمینی ، 3366280
 
محمد جزایری
خ سروش ، 2281045
محمد واعظی
خ سعادت آباد ، 6632766
احمدقاضی عسگر
احمد آباد ، 2287877
احمد جزایری
سروش ، 2281045
 
حسین اخوندی
سجاد ، 6606412
رسول شیرانی
دکتر بهشتی ، 2334143
محمود معروفی
آپادانا ، 6410150
محمدساغری
نشاط ، 2212307
 
محمد ساغری زاده
نشاط ، 2212307
محمدعلی نصری نژاد
حکیم نظامی ، 6270963
محمد معروفی
مدرس ، 4475700
مرتضی محمدی
سجاد، 6604502
 
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان