فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

لیست خانه های معلم و ستادهای اسکان آموزش و پرورش استان اصفهان در نوروز 1390

شهرستان خانه معلم ستاد اسکان آدرس شماره تلفن شماره تلفن
اصفهان   پایگاه شماره 1 خیابان آتشگاه ، روبروی حسینه امام سجاد، ابتدای خیابان شهید مظاهری  هنرستان عمار 7721164 7726369
اصفهان   پایگاه شماره 2 خیابان بزرگمهر ، ابتدای هشت بهشت غربی ، دبیرستان کاروان ادب 2644120 2644121
اصفهان   پایگاه شماره 3 بلوار آزادگان ، هنرستان علاقه مندان 6613714  
اصفهان   پایگاه شماره 4 خیابان کاوه ، روبروی ترمینال ، دبیرستان امام خمینی 4515176 4519860
اصفهان   پایگاه شماره 5 خیابان کاوه ، خیابان جابرانصاری ، راهنمایی مکتبی 4414861 4398438
اصفهان   پایگاه شماره 6 خیابان جی غربی ، بعد از هتل نگین جنب بانک سپه ، هنرستان
شهید چمران
5210276 5210242
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان