فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

اتحادیه صنف شیشه و آیینه شهرستان اصفهان

نام و نام خانوادگی نوع فعالیت

تلفن همراه

تلفن ثابت آدرس محل کسب
رسول رئیسی شیشه خم اتومبیل 09133139283 3207666 خیابان امام خمینی ، جنب کارخانه پلار نبش خ امام رضا
غلامرضا ابوطالبیان شیشه خم اتومبیل 09131153361 3862572 شاهپور جدید ، خ مشیرالدوله ، چهارراه دوم ، جنب بانک صادرات
محمود حلاج شیشه خم اتومبیل 09133195636 5246150 خیابان جی ، ایستگاه مسجدعلی
علیرضا حیدری ترمیم شیشه خم اتومبیل 09133095593 4703423 اتوبان شهید چمران ، نبش خیابان فروردین
حسین شعبانی شیشه سکوریت 09133138431 - خیابان گلزار ، خیابان استاد همایی
عباس قاراخانی شیشه سکوریت ساختمانی 09132153583 6414133  خ سجاد ، خیابان شهید خلیلی ، سه راه مصدور
امراله ابراهیمی شیشه ساختمانی 09131023137 7763053 خیابان سیمین ، خیابان رودکی ، کوی مسجد ائمه اطهار
محسن جوانبخت شیشه ساختمانی 09135469843 5590521 زینبیه ایستگاه سودان کوی شهید دباغیان جنب کوچه گلبهار
میثم بارانی شیشه خم اتومبیل 09131709754 2369559 پل فلزی ، اول خیابان دکتر بهشتی مقابل بانک ملی
اکبر مرآتیان شیشه خم اتومبیل 09131188969 2331617 پل فلزی اول خیابان دکتر بهشتی جنب گاراژ پرواز
محمود نصر شیشه خم اتومبیل 09133254286 2337476 پل فلزی اول خیابان دکتر بهشتی سمت چپ ساختمان کهرنگی
رضا الهی شیشه خم اتومبیل 09133258147 2365129 چهارراه وفائی اول خیابان مسجدسید مقابل جنرال استیل
محمد پیشگاهی شیشه خم اتومبیل 09132122065 3364492 میدان جمهوری اول خیابان خرم نرسیده به سه راهی صمدیه مقابل  حمام
اسداله وارسته شیشه خم اتومبیل 09132268341 7755163 بلوار کشاورز مقابل رستوران بیستون
مهدی پارسائی شیشه خم اتومبیل 09131142722 6605670 خیابان سجاد ، نبش خ سپهسالار ، مقابل داروخانه
پرویز تفنگ چی شیشه خم اتومبیل 09131684600 5555501 هفتون ، خیابان معراج ، بعد از چهارراه گاز
علی ترک خلخالی شیشه خم اتومبیل 09131115886 3862115 شاهپور جدید ، خیابان امیرکبیر ، جنب باربری خرم
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان