فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

اتحادیه صنف خشک شوئی و لباس شوئی های شهر اصفهان
اسامی کشیک های نوروزی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس آدرس محل کار
1 مرتضی عباسی 3364472 خیابان امام خمینی (ره) جنب بانک سپه
2 محمود رضایت 6623655 اصفهان ، خیابان کاوه ، خیابان غرضی  نبش چهارراه آزادی
3 عبدالرزاق حسومیان 6673464 خیابان میر 100 متری چهارراه نظر خشک شوئی عدالت
4 غلامعلی گرجی 2292978 اصفهان خیابان سروش خیابان آل خجند چهارراه اول جنب بانک خشک شوئی پیام
5 مسعود احمدی حیدری 6513243 سپاهان شهر ابتدای بلوار توحید مجتمع فراز
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان