فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
کمیته امور عمومی وپشتیبانی

- تأمين و تجهيز ستاد به خودروهاي تشريفات با هماهنگي و همكاري كميته اطلاع­رساني و روابط عمومي.
- تأمين و تجهيز خودروهاي مورد نياز جهت سرويس­دهي ستاد و مسئولين كميته­ها و ستادهاي اجرائي و كاركنان (خودروهاي در اختيار و استيجاري)
- تأمين و تجهيز ستادها و كميته­ها به دستگاه زيراكس.
- تعميرات تلفن و بي­سيم­هاي كميته­ها و ستادهاي اجرايي.
- برنامه­ريزي، كدبندي بي­سيم­هاي دستي و ثابت و تعميرات احتمالي آنتن و كابل دكل­هاي بي­سيم.
- پيگيري و تجهيز تداركات كميته­ها و ستادهاي اجرائي (حسب مورد).
- تهيه تنخواه و تحويل به كارپرداز مستقر در ستاد.
- تهيه كيسه پسماند اهدايي به مسافرين و همچنين به صورت ويژه جهت روز طبيعت.
- كنترل و نظارت بر خريد و بررسي هزينه­ها و استفاده از امكانات موجود.
- پشتيباني كليه امور مربوط به تداركات، پشتيباني و كارپردازي ستاد ( قبل، حين و بعد از تشكيل) حسب ابلاغ ستاد مركزي.
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان