فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
کمیته انتظامی

- برگزاري جلسه با ارگان‌هاي مرتبط و تقسيم وظايف:
- نيروي انتظامي
- سپاه
- بسيج
- دادگستري
- اماكن
- ستاد احياء امر به معروف
- راهنمائي و رانندگي (راهور)
- پليس راه
- ارائه ليست منابع انساني و شيفت­بندي مربوطه به ستاد.
- هماهنگي با كميته اطلاع‌رساني جهت تهيه تراكت‌هاي اطلاع‌رساني
- هماهنگي با كميته اطلاع‌رساني جهت اطلاع‌رساني برخورد با كليه دستها.
- هماهنگي با ستادهاي اجرائي جهت تأمين محل استقرار نمايندگان ساير ارگان‌ها.
- تجهيز خودروها و موتورسيكلت‌ها به تجهيزات و تابلو (گشت راهنماي مسافرين نوروزي).
-تعين اكيپ و سر اكيپ ها ، جانمايي استقرار و شرح وظيفه تخصصي عوامل تحت امر و اعلام به ستاد .
-استقرار اكيپ تحت امر جهت هدايت مسافرين در ايام نوروز
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان