فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
کمیته اطلاع رسانی

- تهیه گزارش عملکرد کمیته اطلاع‌رسانی 1391 در بخشهاي مختلف
(اقدامات به ریز تعداد چاپ نقشه ، بروشور و... )
- ساپورت کامل سمعی و بصری وخبری،هزینه چاپ نقشه ، بروشور و ... کمیته‌ها و ستادهای اجرایی
- ارائه ليست منابع انساني و شيفت­بندي مربوطه به ستاد.
- اطلاع‌رسانی چشم انداز ستاد به شهروندان و ...
- مکاتبه و دریافت اطلاعات کمیته‌ها و ستادها
- اخذ تأییدیه هسته مرکزی درخصوص تابلوهای اطلاع رسانی
- تهیه طرح ویژه تابلوهای اطلاع رسانی ستادهای اجرایی
- جمع بندی اطلاعات دریافتی کمیته‌ها و ستادها
- پیاده سازی اطلاعات ستاد بر روی نقشه‌های شهری
- رایزنی شناسایی توان بخش خصوصی در هر چاپ نقشه و تهیه بسته های اطلاع رسانی
- استفاده از توان بخش خصوصي در هر چاپ نقشه و تهيه بسته‌هاي اطلاع رساني.
- تهیه بسته‌‌های اطلاع‌رسانی شامل :
- نقشه
- تراکت‌های اطلاع‌رسانی ارتباط ستادها و کمپ‌ها و ...
- بلوتوث (نقشه موبایل)
- هماهنگی و برگزاری مصاحبه روزنامه‌ها و ... جانشین، قائم‌مقام و .... با مسئولین کمیته‌ها و ستادهای اجرایی و اطلاع‌رسانی به روز.
- اطلاع‌رسانی ثبت نام شهروندان در مشاورین املاک.
- چاپ بنر
- زیرنویس تلویزیون
- رادیوصدای شهر
- اصفهان زیبا
- تلویزیون شهری
- و سایر بسترهای موجود
- تهیه CD های اطلاع‌رسانی مسافرین در بخش هدایت و اسکان و معرفی بسته‌های پیشنهادی ستاد.
- تهیه CD های اطلاع‌رسانی ویژه ستادهای اجرایی.
- طراحی و چاپ بنرهای اطلاع رسانی اقدامات کمیته ها و ستادها.
- جانمایی تابلوهای راهنمای مسیر ستادهای اجرایی.
- ایجاد بستر اطلاع‌رسانی مناسب (صوتی و تصویری) در ستادهای اجرایی
- همکاری با ستادهای اجرایی جهت درج آگهی مناقصات و ...
- طراحی، تهیه و چاپ بروشورهای اطلاع رسانی
- جانمایی کیوسکهای اطلاع‌رسانی
- آموزش منابع انسانی جهت استقرار در کیوسکهای اطلاع‌رسانی
- استقرار کیوسکهای اطلاع‌رسانی
- فضاسازی حاشیه کیوسک‌های اطلاع رسانی
- همکاری با کمیته زیباسازی و فضاسازی شهری و همچنین کمیته فرهنگی جهت فضاسازی شهری
- طراحی و چاپ بنر اطلاع‌رسانی مشاورین املاک در شهر
- طراحی و چاپ ليست پست اطلاع‌رسانی مشاورین املاک
- همکاری با سایر ارگانهای شهری جهت اطلاع رسانی اقدامات ستاد
- استقرار منابع انسانی کمیته اطلاع رسانی در ستادهای اجرایی
- تشریفات حضور مسئولین استانی و کشوری در ستاد
- ارائه ليست منابع انساني و شيفت­بندي مربوطه جهت جبران خدمت به ستاد.
- جمع­آوری آمار و اطلاعات و ارسال به صورت روزانه طبق فرمت اعلام شده ستاد
- مستندسازی و مصور نمودن کلیه اقدامات و برنامه ها
- تهیه سایت نوروزی http://noruz91.isfahan.ir
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان