فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
 
 
 
نشاني و تلفن تماس مراكز تفريحي
پارك كوهستاني صفه
-
بزرگراه شهداي صفه
تله كابين صفه
14-36759011
بزرگراه شهداي صفه
پارك وحش
36759017
بزرگراه شهداي صفه
بولينگ اصفهان
14-36759011
بزرگراه شهداي صفه
باغ پرندگان
37713500
پل وحيد، ميدان سهروردي، خيابان الفت
باغ خزندگان زنده
37773831
پل وحيد، ميدان سهروردي، خيابان الفت
آكواريوم
37780013
پل وحيد، ميدان سهروردي، خيابان الفت
اطلا ع رساني گردشگري ناژوان
37773831
پل وحيد، بزرگراه ميرزا كوچك خان جنگلي، خيابان الفت
تله سيژ
95015915
پل وحيد، بزرگراه ميرزا كوچك خان جنگلي، خيابان الفت
باغ موزه پروانه ها
37780050
پل وحيد، بزرگراه ميرزا كوچك خان جنگلي، خيابان الفت
شهربازي
37774353
پل وحيد، بزرگراه ميرزا كوچك خان جنگلي، خيابان الفت
شهر روياها
7-95020960
كمربندي شرق اصفهان – شهر روياها
باغ گلها
32672059
ميدان بزرگمهر – ابتداي خيابان سلمان فارسي
 
 
 
 
 
 
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان