فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
ليست مراكز مكانيزه معاينه فني خودرو فعال درايام نوروز
رديف
نام مركز
نشاني مركز معاينه فني
تاريخ
ساعات كار
1
مركز مكانيزه معاينه فني جي
خيابان جي – خيابان همدانيان – جنب ترمينال جي
از تاريخ 27/12/95 لغايت 12/1/96
8 الي 12
تلفن35249864
به استثناء روز اول فروردين ماه
2
مركز مكانيزه معاينه فني تاكسيراني
سه راهي جاده دولت آباد – اول بلوار فرزانگان – شركت تعاوني تاكسيراني اصفهان تلفن34620814
از تاريخ 27/12/95 لغايت 12/1/96
8 الي 12
به استثناء روز اول فروردين ماه
3
مركز مكانيزه معاينه فني آتشگاه
خيابان آتشگاه – بعد از چهارراه بهشت- مقابل بوستان شفق
از تاريخ 27/12/95 لغايت 12/1/96
8 الي 12
تلفن 37720571
به استثناء روز اول فروردين ماه
4
مركز مكانيزه معاينه فني قاسميان
خوراسگان – نرسيده به بلوار ارغوانيه – جنب نمايندگي سايپا قاسميان
از 27/12/95 لغايت 06/1/96
8 الي 12
تلفن 35246274
به استثناء روز اول فروردين ماه
5
مركز مكانيزه معاينه فني لطيفي
خوراسگان – جنب جايگاه CNG بهار
از تاريخ 05/01/ 96لغايت 12/1/96
8 الي 12
تلفن 35260273
6
مركز مكانيزه معاينه فني راهور
ابتداي جاده شيراز – بعد از پل راه آهن – داخل شهرك آزمايش (راهنمايي و رانندگي)
ازتاريخ 05/1/96 لغايت 10/1/96
8 الي 12
تلفن 36540417
7
مركز مكانيزه معاينه فني گمرك
ابتداي جاده شيراز- جنب پل راه آهن- داخل اداره گمرك اصفهان
ازتاريخ05/1/96 لغايت 10/1/96
8 الي 12
تلفن 36542449
ستاد معاينه فني خودرو همه روزه، در ساعات اداري آماده پاسخگويي به شهروندان مي باشد. (تلفن تماس: 37383923-031)
نكته :
1-     مراكز معاينه فني مذكور آمادگي ارايه خدمات به كليه خودروهاي سبك بنزين سوز ودوگانه سوزدرايام وساعات اعلام شده مطابق جدول فوق را دارند .
2-     مركز معاينه فني جي علاوه بر خودروهاي اعلام شده دربند1 آماده ارائه سرويس به خودروهاي سبك ديزل نيز مي باشد
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان