فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

درمانگاههاي دندانپزشكي شبانه روزي

رديف

نام

آدرس

تلفن

1

اصفهان

خيابان حاج آقا رحيم ارباب، مقابل مبل مركزي، نبش بن بست فتحي

6614210

2

پارس(اصفهان)

خيابان حكيم نظامي، ابتداي خيابان دقيقي، جنب ساختمان ام‌ار‌آي

6-6255662

3

هشت بهشت

خيابان بزرگمهر، چهاراه هشت بهشت، ابتداي هشت بهشت غربي

2646200

4

سپهسالار

ميدان جمهوري اسلامي ، ابتداي خيابان رباط، جنب بانك صادرات

3379665

5

رازي

خيابان چهارباغ پايين، نبش ميدان شهداء

2-2211311

6

كاوه

خيابان كاوه، ابتداي خيابان جابر انصاري

7-4407006

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان