فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

 

 
         خدمات سازمان اتوبوسراني

         استقرار اتوبوس در باغ فدك به منظور تردد گردشگران به نقاط تاريخي شهر اصفهان

         استقرار اتوبوس در باغ فدك به منظور تردد گردشگران به مركز شهر

         اختصاص اتوبوس جهت باغ رضوان و گلستان شهدا در روز اول فروردين  از مبدان احمداباد و بزرگمهر

         ساعات فعاليت ناوگان اتوبوسراني در ايام نوروز  از ميادين اصلي تا ساعت 21:30

         ساعات فعاليت ناوگان اتوبوسراني از 25 اسفند تا 30 اسفند  تا ساعت 22

      فعاليت كل ناوگان با تمام ظرفيت از 25 تا 30 اسفند ماه

 
 
 
 
 

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان