فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نمايندگي هاي ايران خودرو
نوروز 1395
 
رديف
نام صاحب امتياز
كد نمايندگي
نشاني
تلفن
1
رحمت اله هاشم زاده
4002009
اصفهان – جي شرقي
35211176
2
سيدجواد قناديان
4002012
خيابان كاشاني شمالي – نمايندگي 2012
33362503
3
غلامحسين مدنيان
4002020
خيابان امام خميني شاهپور جديد انتهاي خيابان عطاء الملك
33873598
4
سيدامير چاوشي زاده
4002038
خيابان آتشگاه – 200 متر بعد از منارجنبان
37733000
5
خودرو اسپادانا (مرتضي)
4002078
خيابان كاوه – سه راه ملك شهر
34513400
6
سيدجواد قناديان
4002080
بعد از سپاهان شهر – روبروي شماره گذاري
7-36541006
7
محمدرضا نصراصفهاني
4002073
خيابان امام خميني حدفاصل تابلوخانه اصفهان و بلوار امام رضا
33340333
8
علي نجفي
4002046
خيابان كهندژ بعد از دانشگاه پيام نور
33654442

 
 
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان