درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل
درباره سازمان
ارتباط با سازمان
تاريخچه سازمان
رزومه مدير عامل
چشم انداز سازمان
 
ساماندهي مشاغل شهري
واگذاري غرفات
واگذاري  بازارهاي روز كوثر و همچنين غرفات بازارهاي روز كوثر 6 و 7 و غرفات بازارهاي گياهان داروئي و بازار گل و گياه از طريق درج آگهي مزايده و دعوت از توليدكنندگان ،اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني در جرايد و براساس آيين نامه تنظيمي بازارها انجام مي شود. بر اين مبنا ،بنا به شرايط مشخص شده طبق قانون مزايده ها،افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط مشخص و توسط سازمان با رعايت ضوابط مربوط به بازر ها و غرفه ها جهت بهره برداري واگذار مي شود.
تعداد بازدیدکنندگان امروز 1 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 148453 تعداد کاربران بر خط 98 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.