درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل
درباره سازمان
ارتباط با سازمان
تاريخچه سازمان
رزومه مدير عامل
چشم انداز سازمان
 
ساماندهي مشاغل شهري
تاريخچه سازمان

پيشينه سازمان
شهرداري اصفهان در سال  1367  در اجراي بند  20  ماده 55  قانون شهرداريها با هدف انتقال مشاغل مزاحم شهري به نقاط مناسب خارج از شهر، مؤسسه ساماندهي صنايع و مشاغل شهرداري را ايجاد نمود و متعاقب آن در سال  1377  به استناد مصوبه وزارت كشور مؤسسه مورد نظر با سازمان ميادين ميوه و تره بار ادغام و تحت عنوان سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري زير نظر مديريت واحد فعاليت خود را با هدف ايجاد تسهيلات لازم در امر تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي با اولويت حمايت از توليد كنندگان و همچنين سامان دادن به مشاغل شهري با رعايت طرحهاي جامع و تفضيلي دنبال مي نمايد و مكلف بوده است از تأسيس كارخانه، كارگاهها، گا-راژهاي عمومي و تعميرگاهها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و مراكز دامداري و بطور كلي تمام مشاغل و كسبه اي كه ايجاد مزاحمت، سروصدا مي كنند يا توليد دود مي نمايند جلوگيري كند و با نظارت و مراقبت از آلوده شدن فضاي شهري جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد، آنها را تعطيل كند و اگر لازم باشد آنها را به خارج از شهر منتقل و تلاش لازم جهت بهبود و بهسازي محيط زيست بعمل آورد.
بند 20  ماده  55  قانون شهرداري
بند 20  ماده  55  قانون شهرداري (اصلاحي  27/11/1345)  جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء‌ موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.
شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه ها، كارگاهها، ‌گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب هايي كه ايجاد مزاحمت و سرو صدا كنند و يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد، ‌جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
درخصوص انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر، شهرداري اصفهان برآن شد تا اقدامات اجراي بند فوق را در چهارچوب سامان يافته و برنامه ريزي شده اي به مرحله اجراء درآورد.
دراين راستا شهرداري اصفهان برآن گرديد تا با تشكيل سازماني تحت عنوان مؤسسه ساماندهي صنايع ومشاغل شهري درجهت تأمين نيازهاي روزافزون صاحبان مشاغل.كاهش آلودگي هاي زيست محيطي.پيشگيري ازتخريب شهروكاهش مشكلات ترافيك وحمل ونقل شهري گامي اساسي بردارد.
نگاهي به خصوصيات معماري بازارها.كاروانسراها و تيمچه هاي موجود در نظام بازرگاني سنتي كشور نشان مي دهد كه احداث چنين مراكزي به صورت مجتمع هاي بزرگ تا چه اندازه موجبات رفاه شهروندان، صاحبان مشاغل و اداره كنندگان خدمات شهري و همچنين مسئولين ذيربط را فراهم مي نموده است. عدم رعايت اصول شهرسازي متناسب با نيازمنديهاي روز در طول چند دهه اخير و همچنين كم بهاء دادن به كاربري زمين و انتخاب مكان واحداث مجموعه هاي بزرگ تجاري و توليدي در نقاط پرجمعيت موجب ضايعات بزرگ اقتصادي بوده و از طرف ديگر تخريب سيماي شهر و مشكلات زيست محيطي را به دنبال داشت و بي شك احداث مجتمع بزرگ توليدي و خدماتي نظير شهرك صنعتي اميركبير و ميدان مركزي ميوه و تره بار، ‌موضوع احداث مجتمع هاي بزرگ قديمي را با شيوه اي جديد و متناسب با تكنولوژي و نيازمنديهاي روز احياء ‌نموده است، در ادامه اساسنامه سازمان آورده مي شود.
تعداد بازدیدکنندگان امروز 17 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 148428 تعداد کاربران بر خط 64 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.