سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد
 
جستجو
صنایع دستی


· اهداف :

- به فعليت رساندن توانمنديهاي بالقوه مردمي و جلب مشاركت آنها در امور اجتماعي و مديريت شهري

- پيشگيري از ظهور و بروز و همچنين كاهش آسيب هاي اجتماعي

- ساماندهي و بازتواني آسيب ديدگان اجتماعي

- تاكيد بر ساماندهي هرچه بيشتر و بهتر امور اجتماعي با رويكرد محله محور

- بهبود و ارتقاء كيفيت زندگي و رضايتمندي شهروندان

- توسعه متوازن فضاهاي اجتماعي، فرهنگي و ورزشي

- غني سازي اوقات فراغت شهروندان

- ترويج و توسعه هويت ديني ، انقلابي و ملي در ميان شهروندان به ويژه جوانان

- ارتقاء سطح دانايي و مهارت شهروندان در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي

- اصلاح ديدگاهها و رويكردهاي ذهني عموم شهروندان نسبت به شهرداري و ايجاد جو اعتماد سازي از طريق ارائه صحيح خدمات و شفاف سازي

- ارتقاء هماهنگ و ايجاد وحدت رويه ( هماهنگي مديريت واحد شهري ) فعاليت دستگاههاي اجرايي مرتبط با مسائل اجتماعي ايجاد روابط اجتماعي و فرهنگي ، ايجاد همدلي و اعتماد ، افزايش روحيه حس تعلق شهروندي بين شهروندان

- جلوگيري از ايجاد فاصله بين مردم و دستگاههاي اجرايي همچون شهرداري و تقويت ثبات و همدلي در شهر جهت حركت سريعتر به سوي توسعه پايدار با ارتقاء و توسعه آموزشهاي اجتماعي شهروندي

· استراتژيك:

- ايجاد فضاي مشاركتي فعال و در نهايت تشكيل و افزايش سرمايه اجتماعي
- ايجاد بستري مناسب براي شكل گيري ارتباط و تعامل سازنده و فراگير بين شهروندان و استفاده از مشاركت مردم و توانمنديهاي بلقوه جامعه
- فراهم نمودن شرايط بروز تواناييهاي شهروندان و به كار گيري آن در راستاي پيشرفت جامعه

- بررسي وضعيت فرهنگي اجتماعي موجود شهر

- شناسايي مشكلات، آسيبها، نارضايتي ها و بحران هاي اجتماعي

- ريشه يابي علل و عوامل بروز و ظهور آسيب ها در جامعه

- ارائه راهبردهاي علمي و كاربردي جهت حركت از وضع موجود به سوي وضع مطلوب

- ايجاد زمينه هاي نشاط اجتماعي و شادي در گروههاي مختلف اجتماعي

- تقويت و ساماندهي سمن ها و تشكل ها ي مردمي در خصوص پيشگيري و كاهش آسيب ها ي اجتماعي
تشكيل هسته هاي فرهنگي اجتماعي در محلات