سال95سازمان پایانه های مسافربری اصفهان
Englishنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
آمار و اطلاعات

     

آمار و اطلاعات
 
 

 

   

  آمار سرويس و مسافر خروجي از پايانه هاي شهر اصفهان   ميزان و نرخ رشد بودجه سازمان  
     

    اطلاعات كلي فضاي سبز پايانه‌هاي چهارگانه  

 

width=22 width=7