سال95سازمان پایانه های مسافربری اصفهان
Englishنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
 
جستجو
width=22
width=7
شورای سازمان

طبق اساسنامه سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان شوراي سازمان بالاترين مرتبه تصميم گيري در اركان اين سازمان مي باشد.

الف شهردار به عنوان رياست شورا.

ب معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري بعنوان دبير شورا.

ج يكنفر نماينده شوراي اسلامي شهر كارشناس (حمل و نقل و ترافيك) با پيشنهاد رئيس شورا و تصويب شورا و تصويب شوراي اسلامي شهر يا قائم مقام آن .

د- دو نفر كارشناس با معرفي استاندار و تاييد وزارت كشور.

اين شورا به طور عادي سالي دو بار يكي در تيرماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و ديگري در بهمن ماه براي تصويب برنامه بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف به دعوت رئيس شورا در محل سازمان تشكيل مي شود.

هيات مديره سازمان

هيات مديره سازمان مركب از پنچ نفر عضو اصلي و يكنفر علي البدل مي باشد كه عبارتنداز:

الف معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري بعنوان عضو اصلي وثابت كه سمت رياست هيات مديره را خواهد داشت .

ب- چهار نفر كارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان از بين كساني كه علاوه برداشتن مدارك علمي تخصصي مربوطه داري تجربيات عملي مورد نياز سازمان باشد با پيشنهاد شهردار و تصويب شورا و حكم رئيس شورا تصويب خواهد شد.

تبصره 1: يكنفر عضو علي البدل نيز براي هيات مديره به كيفيت مذكوردر بند (ب) ماده فوق الذكر تعيين خواهد شد كه در صورت غيبت عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره 2: مدت عضويت اعضاء انتخابي هيات مديره سه سال و تجديد انتخاب آن بلامانع است .

اعضا هيات مديره

هيات مديره سازمان طبق اساسنامه بايد مركب از پنچ نفر عضو اصلي و يكنفر علي البدل باشد كه در حال حاظر اعضاء هيات مديره به شرح ذيل تشكيل مي شود:

جناب آقاي مهندس عليرضا صلواتي (معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري و رئيس هيات مديره)

جناب آقاي عباس محبوبي (مدير عامل سازمان پايانه ها و عضو هيات مديره)

جناب آقاي مهندس بهروز نصرآزاداني (مدير هماهنگي و نظارت هماهنگي امور مناطق و سازمانها و عضو هيات مديره)

جناب آقاي حميد اشرفي (مدير منطقه 11 شهرداري و عضو علي البدل هيات مديره)

جناب آقاي مرتضي نصوحي (مدير آموزش، تشكيلات و بهبود روشها و بازرس سازمان)

width=22 width=7
پیرامون سازمان