سال95سازمان پایانه های مسافربری اصفهان
Englishنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
 
جستجو
width=22
width=7
معرفی سازمان

افزايش رزوافزون جمعيت، به همراه گسترش كالبدي شهر اصفهان و ايجاد نو شهركهاي اقماري تاكيدي است بر نقش صنعتي اين شهر و استقرار درصد قابل توجهي از مراكز توليدي و صنايع ملي و منطقه اي، جذب نيروهاي انساني بيشتري را به اصفهان سبب گشته است. در يك نظام اجتماعي سازمان يافته نيز كه كوشش در هماهنگ كردن زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي دارد، دستيابي به يك نظام حمل و نقل منظم و گسترده با كارايي زياد از نيازهاي اوليه است تا از آن طريق بتوان سطح انتقال را در مقياس كشور بالا برد و تسهيلات حمل و نقل و مسافربري را در سطح عمومي افزايش داد.

گذشته تاريخي و ابنيه ارزشمند تاريخي در كنار فعاليتهاي هنري سالهاي اخير، اصفهان را به عنوان فضاي فرهنگي كشور، زبانزد همگان نموده، به گونه اي كه روزانه دهها هزار نفر مسافر به اين شهر وارد و يا خارج ميشوند تا قبل از افتتاح و بهره برداري از پايانه هاي مسافربري چهارگانه اصفهان، اكثر شركتهاي مسافربري در خيابان مسجدسيد و يا در سطح شهر پراكنده بودند و مسائل و مشكلات متعددي را براي شهروندان اصفهاني به وجود آورده كه اهم آنها عبارتند از:

الف) پيدايش فعاليتهاي اقتصادي كاذب

ب) مجموعه اي از معضلات و مفاسد اجتماعي

ج) ايجاد گره كور ترافيكي و آلودگيهاي زيست محيطي

د) سيماي نامطلوب شهري

اين مسائل بيانگر ضرورت چاره انديشي اساسي براي حل اين نارسائيها بود. به همين جهت شهرداري اصفهان در قالب سازمان پايانه هاي مسافربري با هدف سيستم دهي در امر جابه جايي مسافربري درون شهري و برون شهري و همچنين بهبود ترافيك خيابانها و تامين رفاه اجتماعي شهروندان در جهت احداث پايانه هاي مسافربري اصفهان اقدام نموده است.

width=22 width=7
پیرامون سازمان