سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد
 
جستجو
width=22
width=7
شرح وظایف

سیاستگذاری

تهیه، تدوین و به روزرسانی سیاستها، خط مشی ها، ضوابط، فرآیندها و دستورالعمل های لازم جهت گسترش و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص موضوعات زیر :
•  فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی
•  سیستمهای اطلاعاتی ، زیرساخت ، امنیت ، پشتیبانی ، توسعه
•  ارائه خدمات الکترونیکی
•  تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی و تعامل با ذینفعان
•  مدیریت منابع انسانی ( مسئولین انفورماتیک، کاربران و راهبران سیستم ها و کارکنان فناوری اطلاعات )
 
 تدوین برنامه
2-1- برنامه ریزی راهبردی دربازه های زمانی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در حوزه ICT به منظور اتخاذ سیاستهای لازم در راستای جلوگیری از موازی کاری، دوباره کاری و ایجاد تمرکز و وحدت رویه در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
2-2- مدیریت سرمایه گذاری و بررسی و تایید برآورد بودجه سالیانه و منطبق بر برنامه
2-3- اولویت بندی پروژه ها و اقدامات حوزه ICT
2-4 هماهنگی با حوزه های اجرایی و بهره بردار جهت عملیاتی شدن اقدامات و پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات
2-5- برنامه ریزی جهت پیاده سازی مدیریت دانش، مدیریت ریسک، مدیریت تغییر .

 نظارت و کنترل
3-1- نظارت و کنترل مستمر بر اجرای سیاستها، خط مشی ها، ضوابط،فرآیندها و دستورالعمل های تدوین شده و ارائه گزارشات
3-2- نظارت و کنترل مستمر بر اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و ارائه گزارشات
3-3- نظارت و کنترل بر پیشرفت پروژه ها

 ارزیابی و بازنگری
4-1- ارزیابی اثربخشی و کارایی عملکرد سالیانه در راستای تحقق شهرداری الکترونیکی
4-2- بازنگری اسناد بالادستی براساس نیازهای جدید و پیشرفت برنامه ها
4-3- ازریابی عملکرد پرسنل فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان

width=22 width=7
صفحه اصلی مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه ها
پروژه ها
موارد مرتبط