سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
برنامه راهبردي اصفهان 1405


 

با توجه به آغاز فرايند تدوين ششمين برنامه پنج ساله شهرداري اصفهان، موسوم به برنامه راهبردي اصفهان 1405، جناب آقاي دكتر قدرت اله نوروزي شهردار اصفهان طبق حكمي آقاي دكتر صادقيان معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني را به عنوان "نايب رئيس شوراي عالي برنامه ريزي و رئيس شوراي عالي راهبري برنامه راهبردي اصفهان 1405" منصوب نمودند.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
width=22 width=7